หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

วางดอกไม้จันทน์

Author by 8/04/12No Comments »

จันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ซึ่งการจัดราชพิธีนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงถึงความชนชาติไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีมายาวนาน

วันนี้ พระราชพิธีจริงจัดขึ้น ณ พระเมรุท้องสนามหลวง ส่วนทุกจังหวัด/อำเภอ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. (ครม.มีมติให้เป็นวันหยุดราชการ และไว้ทุกข์ 3 วัน ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาลดธงครึ่งเสา ขอความร่วมมือสถานบริการงดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง และสื่อต่าง ๆ ออกอากาศให้เหมาะสม)

ที่เชียงใหม่ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ไว้ทุกอำเภอ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ส่วนในเมืองจังหวัดประกอบพิธีที่วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ. จะเป็นประธานในพิธี นอกจากร่วมกันวางดอกไม้จันทน์แล้ว จะมีการแสดงโขนหน้าไฟสมโภชงานออกพระเมรุของนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ และภาคกลางคืนเวลา 21.00 น.มีพิธีเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมกับพิธีพระราชทานเพลิงจริงในส่วนกลาง…

เป็นที่น่าปลื้มใจ เนื่องในงานพระราชพิธีฯพระศพครั้งนี้ โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่สองแห่งที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี คือ ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีที่ส่วนกลาง โดยเฉพาะปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย นำนักเรียน 60 คน ครูอาจารย์ 23 คน เข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระศพฯ จากพระบรมมหาราชวังสู่พระเมรุท้องสนามหลวง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ บอกว่าเป็นโอกาสอันยากยิ่งที่สถานศึกษาในต่างจังหวัดจะได้รับเกียรติเช่นนี้ ท่านจึงให้โอวาทแก่คณะลูกเสือเนตรนารี ผบ.ลูกเสือ และผู้บริหารปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยก่อนออกเดินทางไป ให้ร่วมกันทำหน้าที่อย่างดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุด จนเสร็จสิ้นภารกิจในวันพรุ่งนี้

สำหรับพสกนิกรพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีในส่วนกลาง วันจันทร์นี้สามารถร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ได้ตามวัดที่จังหวัด และอำเภอจัดขึ้น โดยแต่งกายไว้ทุกข์ และสามารถไปได้ตั้งแต่เช้า ส่วนพิธีการจริงจะเริ่ม 16.00 น.พร้อมกรุงเทพฯครับ.