หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

สงกรานต์ตายเยอะ?

Author by 19/04/16No Comments »

               เคาะสนิม180 ท่านธัมม์นิยม www.dhamma-samathi.com 16/04/59 กัลยาณมิตรส่งบทความ “ทำไมสงกรานต์ไทย คนตายเยอะ ? สุข สงบเย็น มีจริงหรือ ?” มาทางไลน์ให้อ่าน ผมเห็นว่าน่าขยายความ จึงนำมาบอกเล่าต่อดังนี้

พึ่งผ่านเทศกาลสงกรานต์มาหยก ๆ (บางแห่งยังไม่จบ)ภาพที่เห็นคงเหมือน ๆ เดิมมีดีขึ้นบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่ นั่นคือการการเล่นสาดน้ำ เมา และเกิดอุบัติเหตุจนเกิดความเสียหายทรัพย์สิน เจ็บป่วยและสูญเสียชีวิต เป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า น่าเห็นใจกับญาติพี่น้องที่สูญเสียบุคคลที่ตนรักไป และบางคนไม่ได้ไปเมากับเขา แต่พลอยได้รับความเสียหายไปด้วย เพราะความขาดสติของคนอื่น

ถ้าสาวถึงสาเหตุที่แท้จริงว่า ทำไมคนเราถึงต้องการสนุกสนาน ด้วยการมึนเมาแล้วจึงไปเล่นน้ำหรือขับรถเล่น จนเกิดอุบัติเหตุขึ้น คำตอบคือ เขาต้องการความสุข จากการดื่มเบียร์ ดื่มเหล้า หรือยาเสพติดต่าง ๆ ซึ่งฤทธิ์ของยาพวกนี้ จะเข้าไปกดดันประสาทสมอง ทำให้เกิดความสบาย ไม่คิดมาก และมีสติสัมปชัญญะน้อย นึกจะทำอะไรก็ทำ ไม่รอบรอบ

จะเรียกอีกอย่างก็คือ จิต (ตัวรู้) ขณะนั้นไปอยู่ในภวังค์ (ภวังค์ = ภพที่อยู่ของจิต) แต่เป็นภวังค์ที่เป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว         ยาเสพติดต่าง ๆ ส่งผลตรงนี้ จึงได้รับความนิยมของผู้เสพ ปราบปรามอย่างไรก็ปราบไม่หมด บางประเทศเปิดขายตามร้านขายกาแฟ         ทั่วไป เช่นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่เขาจำกัดปริมาณการขาย        เขาถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วย

ผลข้างเคียงของผู้ติดสิ่งเสพติด ที่ทำให้เกิดความเสียหาย มันมีมากมายเหลือเกินจนสุดพรรณนา แต่เราก็หาเสพได้ไม่ยาก ที่หาได้ง่ายก็คือ เหล้า เบียร์ ในเมืองไทยเรามีขายทั่วไป และที่พวกเราชอบทำก็คือเสพเพื่อให้เมา ไม่ใช่เอาแค่มึน พอเคลิ้ม ๆ เบลอ ๆ และมีความสบาย ในระดับหนึ่ง

แต่เสพเพื่อให้เมาจนไปไม่เป็นก็มี หรือเรียกว่า ดื่มเหล้าเผากลุ้ม จิต (ตัวรู้)ที่เข้าไปอยู่ในภวังค์นั้น เป็นจิตอันเดียวกันกับที่นักทำสมาธิ เขาไปสัมผัสกัน เมื่อทำสมาธิเกิดความสุขก็สุขเหมือนกัน แต่ในสมาธิมันเป็นความสุขมากกว่า ละเอียดกว่า สบายมากกว่า สงบเย็นลึกซึ้งยิ่งกว่า และยิ่งทำสมาธิมาก (บ่อยครั้ง) สติจะถูกพัฒนาขึ้นโดยลำดับ ไม่ได้ลดระดับลง เหมือนไปเข้าภวังค์ด้วยการเสพยาเสพติด

จิตที่ได้เข้าไปอยู่ในความสงบ (ฌาน) ในระดับต่าง ๆ จะส่งผลออกมาทางกาย และทางใจหลังจากออกจากสมาธิด้วย คือทางกายก็ผิวกายผ่องใส ทางใจก็มีความสดชื่น เบิกบาน…

พรุ่งนี้ มาฟังท่านธัมม์นิยม อาจารย์สอนสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กทม. ต่อครับ.