หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

สภาวะอากาศ

Author by 13/03/15No Comments »

 เคาะสนิม180         ช่วงกลางเดือนมีนาคมทุกปี ตอนเช้าของภาคเหนือตอนบน อุณหภูมิอยู่ระดับ 18-20 องศาเซลเซียส ถือว่าเย็นสบาย แต่พอบ่ายเข้ามา อุณภูมิจะสูงขึ้นไปถึง 36-38 องศาฯ และบางวันบางพื้นที่อาจทะลุ 40 องศาฯ ยิ่งวันใดมีหมอกแดด และหมอกควันผสมผสานกัน จะทำให้ร้อนอบอ้าว ร้อนของภูมิภาคนี้ถ้าถึงจุดสูงสุด มักจะมีพายุฝนตามมาทุกครั้งไป นี่เป็นปรากฏการณ์ที่คนเมืองเหนือเข้าใจสภาวการณ์ธรรมชาติมานานแล้ว

สมัยที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย, หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และพระตำหนักภูพิงค์ฯ คนทั่วไปเข้าใจว่า เป็นอิทธิพลของลิ่มความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมา ทำให้มีหมอกหนา แต่พอมีเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ปรากฏว่าเจ้าหมอกที่ว่าเป็นหมอกควันเสียมากกว่าหมอกแดดหรือหมอกอากาศหนาว มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ดำเนินชีวิตอยู่กลางแจ้ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ส่งผลวิเคราะห์คาดหมายลักษณะอากาศฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ ว่าเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศทั่วไปฤดูร้อนของบ้านเราปีนี้บริเวณภาคเหนือ ช่วงแรกของเดือนมีนาคมบริเวณความกดอากาศสูง จากจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

พอถึงเดือนเมษายน จะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนบนประเทศไทย ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณนี้เป็นระยะๆ ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศร้อน อบอ้าวทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40-43 องศาเซลเซียส และจะตามมาด้วยพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่

ครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน แต่ยังมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน แต่จะมีฝนฟ้าคะนองเป็นระยะๆ ฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป โดยฤดูร้อนปีนี้ คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติและจะสูงกว่าปีที่แล้ว ขณะที่ปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ และจะใกล้เคียงปีที่แล้ว ผลกระทบจากเอลนิโญ่จะทำให้แห้งแล้ง น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้งด้านเกษตรกรรม

อุตุยังคาดหมายว่า ถ้าแล้งจัดจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ แต่ยังหวังช่วงปลายเมษายนถึงพฤษภาคมจะมีพายุไซโคลนจากทะเลอันดามัน ทำให้เกิดฝนตกแถบแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย หากเป็นเช่นนั้นจริง ก็พึงระวังจะเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้เช่นกัน รวม แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ อาจมีทั้งแล้งจัด และน้ำท่วมครับ.