หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

สะพานจันทร์สม

Author by 17/12/14No Comments »

     1306119048       ”ไทยนิวส์รายงานข่าวไปแล้วจาก มหาอุทกภัยใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคกลาง และ กทม.จมน้ำแรมเดือน ทำความเสียหายมหาศาล กระทั่งรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณเป็นล้านๆ บาทมากู้สถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แต่ที่สุดก็ต้องล้มลงไม่เป็นท่า เพราะหลายปัจจัยรวมทั้งปัญหาทางการเมือง ดังเป็นที่ทราบกันดี

ความเสียหายครั้งนั้น บริเวณต้นน้ำอย่างพื้นที่เชียงใหม่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่น้ำไหลเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน สถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลให้การเยียวยาช่วยเหลือไปแล้ว ยังค้างแต่สิ่งสาธารณูปโภคที่สำคัญรายการหนึ่ง ที่ยังไม่มีความคืบหน้า คือ การทรุดตัวของตอม่อสะพานจันทร์สม (คนเดินข้ามแม่น้ำปิง) เชื่อมระหว่างชุมชนวัดเกตการามกับตลาดต้นลำไย-ตลาดวโรรส ซึ่งหลังเกิดอุทกภัยใหญ่ไม่กี่วันเทศบาลนครเชียงใหม่ได้สั่งปิดสะพาน เกรงจะไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน จากนั้นได้มีการประกวดราคาจ้างเหมาให้รื้อสะพานเก่าออก ตั้งงบประมาณสร้างขึ้นใหม่ตามมา

ล่าสุดนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่      ชี้แจงว่า นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีประชุมผู้เกี่ยวข้องแล้ว        เห็นว่าจะต้องเร่งรัดในการดำเนินการทุกทาง เพื่อให้มีการก่อสร้างสะพาน     จันทร์สมขึ้นมาใหม่ โดยที่งบประมาณก็มีพร้อมแล้ว และกรมเจ้าท่าก็เห็นชอบด้วยแล้วเพียงแต่รอแบบที่แก้ไขจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แต่ทราบว่าผู้รับเหมา จะไม่ทำต่อ และอาจจะฟ้องร้องเทศบาลที่ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า เหตุจากมีการขอแก้ไขแบบ

นายชาตรีย้ำว่า โครงการสร้างสะพานจันทร์สมใหม่นี้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เทศบาลต้องรีบทำ เพราะได้รับร้องเรียนมาหลายปี ตั้งแต่ปิดสะพาน และรื้อออก แต่เมื่อผู้รับเหมาจะลงมือทำงาน กรมเจ้าท่าได้สั่งให้ชะลอก่อนจนกว่าจะมีการพิจารณาอนุญาต ต่อมากรมเจ้าท่าเห็นชอบแล้ว มีการเสนอแบบสะพานให้มีหลังคาอีก ซึ่งพิจารณาอยู่ระยะหนึ่งที่สุดมติส่วนใหญ่เห็นควรเป็นสะพานแบบเปิด เกรงถ้ามีหลังคาจะมีคนจรจัดไปอาศัยและอาจเกิดอาชญากรรมขึ้นได้  

            ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ยืนยันจะต้องเร่งรัดโครงการนี้ โดยก่อนสิ้นปีจะเชิญผู้รับเหมามาพบ เพื่อยืนยันว่าจะทำงานต่อหรือไม่ หากไม่สามารถทำได้ก็จะยกเลิกสัญญา และว่าจ้างผู้รับเหมารายใหม่เข้าทำงานแทน เพื่อให้ทันฤดูแล้งที่จะถึงให้การทำงานสะดวก หากเป็นฤดูน้ำหลากการก่อสร้างเป็นไปได้ยากลำบาก  

โครงการสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ใหม่ด้วยงบประมาณ 8.7 ล้านบาทเศษ ใช้เวลา 360 วันดำเนินการ ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็สร้างเสร็จตั้งแต่ปลายปี 2556 แต่พอมีปัญหากับกรมเจ้าท่า และปัญหาแบบตามมา จึงล่าช้ามาถึงขณะนี้ ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะหันมาสนใจ และผลักดันให้รีบก่อสร้างโดยเร็วให้เสร็จเสียทีครับ.

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ -