หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

สัมพันธ์ไทย-จีน

Author by 16/02/15No Comments »

   ไทย จีน       ช่วงนี้มีการพูดถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนค่อนข้างบ่อย ไม่ใช่เพราะหลายชาติแถบตะวันตก และอเมริกากำลังกดดันให้ประเทศไทยเร่งปฏิรูป และคืนอำนาจแก่ประชาชนให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ตามแนวคิดแบบฝรั่ง ที่คนไทยยังทำไม่ได้ แต่เป็นเพราะความผูกพันระหว่างสองชาติแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และปีนี้ก็เตรียมเฉลิมฉลองครบ 40 ปีแห่งการสถาปนาทางการทูตระหว่างกัน

อีกเหตุผลที่ถือว่าสำคัญที่สุด คือ ความใกล้ชิดระหว่างคนไทยคนจีนมีมากเกินกว่าจะแยกออกจากกัน มีทั้งคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน และเครือญาติที่มาอยู่รวมกันในเมืองไทย ไม่ว่ากิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และผิวพรรณก็ไม่ต่างกันด้วย

ดังนั้น งานประเพณีใหญ่ประจำปีของชาวจีน คือ ตรุษจีน ที่กำลังจะมาถึง จึงมีบรรยากาศการเตรียมเฉลิมฉลองอย่างครึกครื้น นักวิจัยเศรษฐศาสตร์ถึงกับระบุว่า เทศกาลตรุษจีนในเมืองไทยปีนี้ เงินจะสะพัดตั้ง 2-3 หมื่นล้านบาท ที่เชียงใหม่ก็มีงานฉลองตรุษจีนล่วงหน้า โดยท่านเฉา เสียวเหลียง กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่เชิญแขกเหรื่อทั่วภาคเหนือมาร่วมงานแน่นห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ เมื่อค่ำวันศุกร์ผ่านมา

กงสุลใหญ่เฉา เสี่ยวเหลียง บอกพร้อมอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนทั้งชาวไทยและจีน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือในทุกด้านระหว่างภาคเหนือของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป้าหมายของจีนมุ่งยอดการค้าระหว่างกันเกินกว่าแสนล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2558 และการเดินทางไปมาระหว่างกัน 5 ล้านคนในปี 2559

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนปีที่ผ่านมาพัฒนาด้วยดี มีการไปมาหาสู่กันทั้งรัฐบาลและประชาชนอย่างแน่นแฟ้น เมื่อเดือนธันวาคม นายกรัฐมนตรีจีนและนายกรัฐมนตรีไทยได้พบปะเจรจากัน ในเรื่องรถไฟและการค้าทางการเกษตร ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะขยายความร่วมมือในด้านชลประทาน พลังงาน การศึกษาและวัฒนธรรม ส่วนประเทศจีนก็มี นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ ทูตพิเศษประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และคณะมาเยี่ยมเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

นอกจากนั้น ผู้ว่าฯในภาคเหนือหลายจังหวัดก็ไปเยือนจีนหลายมณฑล มีการเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง การค้า วัฒนธรรมและการศึกษาอย่างมากมาย และช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2557 มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามายังประเทศไทย ผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ถึง 250,000 คน เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า มีครูสอนภาษาจีนในภาคเหนือ 400 คนเศษ นักศึกษาจีนกว่า 2,000 คน ทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีนเป็นอันมาก