หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

สายใหม่ ชม.-ลพ.

Author by 25/05/15No Comments »

     เคาะสนิม180     มีข่าวมาแรมปี โครงการสร้างทางสายใหม่ เชียงใหม่-ลำพูนเลี่ยงสายต้นยางนา และลดความแออัดทางหลวงหมายเลข 11 รวมทั้งทางโลคัลโรด ซึ่งปัจจุบันการจราจรคับคั่งมาก ยิ่งหน้าเทศกาลเกิดปัญหารถติดเป็นประจำ บ่อยครั้งเกิดอุบัติเหตุ จึงมีการศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมใหม่ไว้ และเริ่มจะเดินหน้าเมื่อเร็ว ๆนี้

เดิมจะตัดถนนใหม่เชื่อมกับถนนมหิดลตรงข้ามเชียงใหม่แลดน์ผ่านหมู่บ้านจัดสรรในเขตตำบลป่าแดด(เมือง) ไปทะลุตำบลสบแม่ข่า (หางดง)ข้ามแม่น้ำปิงผ่านตำบลสันทราย (สารภี) เข้าเขตตำบลอุโมงค์ ประตูป่าและตำบลในเมืองของลำพูน ระยะทางราว 20 กม.เศษ

แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลป่าแดด ซึ่งมีหมู่บ้านจัดสรรทั้งเก่า และใหม่จำนวนมาก ออกมาคัดค้านหากโครงการจะผ่าเข้ากลางชุมชน ทำให้ถูกเวนคืนย้ายบ้านกันโกลาหล

ล่าสุดบริษัทที่ปรึกษา ได้เสนอผลการศึกษาทางหลวงแนวใหม่เชียงใหม่-ลำพูน มูลค่าลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท จะเริ่มต้นทางสายนี้ตั้งแต่ถนนวงแหวนรอบสาม ทางหลวง 121 ไประยะทาง 14.01 กิโลเมตร และมีผลวิเคราะห์ว่าความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจถึง 4 เท่า ที่สำคัญจะย่นระยะเวลาการเดินทางและรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้แน่นอน

ผู้ว่าฯ สุริยะ ประสาทบัณฑิต ของเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษากรมทางหลวง)วันก่อนก็เห็นด้วย หากไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนอยู่อาศัยของประชาชนหนาแน่น และว่าสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองแฝด และความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้น เพราะการจราจรในปัจจุบันคับคั่ง

“เชียงใหม่วันนี้เป็นศูนย์กลางความเจริญ ถนนทุกสายมุ่งเข้ามาที่นี่ เพราะเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ เส้นทางต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นความจำเป็นรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคตโครงการนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งจะบรรเทาการเดินทางเชื่อมเชียงใหม่-สารภี-ลำพูน โดยเฉพาะสายต้นยางที่ไม่สามารถขยายได้ โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปีจะแล้วเสร็จ” ท่านสุริยะบอก

ฟังแล้วผมก็เห็นด้วย ตัดถนนใหม่วันนี้ ดีกว่าวันหน้าซึ่งยากและใช้งบมหาศาล แต่เป็นห่วงเดิมจะสร้างเชื่อมถนนมหิดล ทะลุกับวงแหวนสองและสามเชื่อมต่อกัน ทำให้การจราจรในอนาคตคล่องตัวขึ้น น่าเสียดายเลิกไปเฉย น่าจะศึกษาสร้างถนนบนคลองแม่ข่าก็น่าจะไม่กระทบกับบ้านจัดสรรมากนักครับ.