หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน

Author by 18/05/14No Comments »

  เคาะสนิม180          บ้านเมืองที่รกรุงรัง ถุงพลาสติกเศษขยะเกลื่อน รถบรรทุกไม่ปิดท้าย รถกระบะทำวัสดุภายรถปลิวว่อน เป็นต้นนั้น ถือเป็นเมืองที่ล้าหลัง สกปรก และไม่น่าทัศนา นานาประเทศเขาเดินหน้าไปไกลกว่าเมืองไทยมาก ไม่เฉพาะแต่เรื่องการศึกษา ที่ไทยกลายเป็นที่ 8 ของอาเซียน ซึ่งถือว่าน่าอายเป็นอย่างยิ่ง

ฟังข่าวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บอกว่ากรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและศูนย์การค้า ลงนามความร่วมมือรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการแล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมผ่านมา

นางผุสดี ตามไท รักษาราชการแทนผู้ว่า กทม. ลงนามความร่วมมือการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่โรงแรมเอเชีย

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Bangkok Clean & Green มุ่งส่งเสริมพัฒนาด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ นางผุสดี บอกที่ผ่านมา กทม. ดำเนินตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะอย่างต่อเนื่องใน 6 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย วัด มัสยิด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด โรงเรียนในสังกัด กทม.และโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา

            ปีนี้จึงตั้งเป้าดำเนินการในกลุ่มโรงแรม ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า สำนักงานเขต 50 เขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครบ 100%

สำหรับการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม และศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีระบบตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ให้กับอาคารสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการผ่านตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ ความสะอาด สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม หากได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะได้รับประกาศเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน และแผ่นป้ายสัญลักษณ์ที่จะใช้ติดแสดงในตัวอาคาร…

เทศบาลหรือ อบต.ต่างจังหวัด ไม่อยากเห็นสิ่งแวดล้อมดี ๆ บ้านเมืองสวยงามบ้างหรือครับ ?