หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

สุขภาพดีไม่มีขาย

Author by 15/09/14No Comments »

เคาะสนิม180          หมู่นี้มีแต่งานโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องสปา เรื่องการขายธุรกิจด้านสุขภาพ จากเดิมภาคเอกชนโฆษณาเอง เพราะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ เข้าไปใช้ชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นหมื่น ๆ พักหลังส่วนราชการบ้านเราใจดี เอาสปาเข้ามาใส่ไว้ในโครงการทำงบประมาณ

นัยว่าเพื่อส่งเสริมรายได้ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว จนกระทั่งคนสาขาอาชีพอื่นมองตาปริบ ๆ เหมือนคนรวยอยู่แล้ว แต่รัฐไปโอบอุ้ม ส่วนคนจนคนทำเอสเอ็มอี. ที่จะหาเงินกู้สักหมื่นสองหมื่นมาทำทุนแทบรากเลือด บางรายจึงตกเข้าไปในวงจรอุบาทว์ของพวกหมวกกันน็อก ยอมกู้เงินดอกโหดร้อยละ 20 ต่อวัน บรรดาผู้มีอำนาจในการทำโครงการ และเบิกจ่ายยังไม่รู้สึกอะไรเลย งืดจริงๆ

วันนี้มีเรื่องสปาระดับชาวบ้านมาเล่าโดย คุณมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเร็วๆ นี้ไปเป็นประธานอบรมสปากายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลหนอง         ป่าครั่งมี พ.ท.บุญทรง  ธำรงทิพยคุณ ประธานกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้นำผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่มาร่วมคึกคัก จาก 9 ตำบล 250 คน ผู้อาวุโสเหล่านั้นต่างกระตือรือร้นสนใจการอบรมกายภาพบำบัดที่สามารถทำเองได้

เป็นเรื่องที่รู้กันดี ผู้สูงอายุมักปวดเมื่อย ปวดมาก็วานลูกหลานขึ้นเหยียบ ๆ จนคนเหยียบเมื่อยล้าไปตามกัน งานนี้ พม.หวังให้ผู้สูงวัยได้เข้าใจสาเหตุของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รู้วิธีป้องกันดูแลรักษาด้วยตัวเอง ทำให้ลดอาการเจ็บป่วย ให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดี ชีวิตเป็นสุขแบบพึ่งตนเองได้ ซึ่งตามโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…

ขณะที่ พ.ท.บุญทรง ธำรงทิพยคุณ แกนนำกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงใหม่ 9 ตำบลบอกว่า นี่เป็นองค์กรภาคประชาชนจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุตามระเบียบของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่าด้วยการจัดองค์กรชมรมผู้สูงอายุในต่างจังหวัด และในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ข้อ 4 ให้มีการรวมกลุ่มชมรมขึ้นเป็นองค์กรแต่ละจังหวัด เรียกว่าสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งเมื่อปี 2535 ปัจจุบันมี น.พ.สัมพันธ์ คหินทพงค์ ผอ.สำนักงานภาคเหนือ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีเครือข่ายคือกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงใหม่ 9 ตำบล ซึ่งได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้วตั้งแต่ปี 2554 เรียกว่าวันนี้ผู้สูงอายุไม่เหงาแล้ว สุขภาพดีไม่มีขาย และทำเองได้กันทั้งนั้นครับ.