หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

สุรชัย เกียรติศิลป์

Author by 27/01/16No Comments »

เคาะสนิม180                ใกล้จะถึงตรุษจีน สภาพอากาศในเมืองจีนว่ากันว่าหนาว      ยะเยือกถึงขนาดลบ 10 องศาเซลเซียส ถึงว่าทำให้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมา ทำให้เมืองไทยกลับมาหนาวกันค่อนประเทศขณะนี้ ขณะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่กำลังเตรียมงานเฉลิมฉลองตรุษจีนต้นเดือนหน้า ที่ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ก็มีผู้ใจบุญแสดงความจำนงบริจาคปัจจัยให้มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง ด้วยความรำลึกถึงบุญบารมีที่เคยได้พึ่งพาศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว

                วันศุกร์ผ่านมา นายสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานมูลนิธิฯ นายไพศาล โตวิวัฒน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่ศาลเจ้า-มูลนิธิฯ ต้อนรับนายสุรชัย เกียรติศิลป์ เจ้าของโรงสีชัยเสรีโรงสีใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ในอดีต (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้างบุญถาวร ถ.เชียงใหม่-ลำปาง) พร้อมครอบครัวมีนางศรีพรรณ์ ตั้งชัยเกียรติ นายพิสมัย ลีกีรติกุล น.ส.สุชาวดี ไตรวุฒิวัฒน์ (บุตรสาว) และ น.พ.แทนนาย นพรัตน์สังวาลย์ (บุตรเขย) พากันมาสักการะเจ้าพ่อปุงเถ่ากง และเทพเจ้าทุกองค์ในศาลเจ้า พร้อมแจ้งความประสงค์ขอบริจาคเงิน 200.000 บาทให้ใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัว โดยเฉพาะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางศรีพรรณ์ ตั้งชัยเกียรติ

ผมรู้จักนายสุรชัย เกียรติศิลป์ มานาน เคยร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับท่านมากว่า 30 ปีแล้ว เลยนั่งฟังได้ความว่า นายสุรชัย ดีใจที่ได้กลับมาไหว้เจ้าพ่อปุงเถ่ากง ซึ่งเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือมานานร่วม 140 ปีแล้ว สมัยเป็นหนุ่มได้ออกจาก กทม.ไปอยู่หาดใหญ่ทำงานรับจ้างหลายอย่าง และชักชวนกับเพื่อน ๆ ขึ้นมาหากินที่เชียงใหม่ ทุกคนได้ดีหมด นายสุรชัยมาสร้างฐานะจากการรับจ้างทั่วไปก่อน จากนั้นจึงเริ่มขายข้าวสารที่ห้องแถวติดศาลเจ้าปุงเถ่ากง เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ถือว่าได้พึ่งบุญบารมีของเจ้าพ่อปุงเถ่ากง…

นายสุรชัย เติบโตจากการค้าข้าวสารข้างศาลเจ้า พอมีเงินบ้างจึงไปเปิดร้านข้าวสารไทยยืนยงที่ ถ.วัวลาย ต่อมาสร้างโรงสีขนาดกลางที่ ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต แต่เกิดอัคคีภัยขึ้น จึงไปสร้างโรงสีใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดที่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ที่ตั้งห้างบุญถาวรในขณะนี้  เมื่อย้อนอดีตขึ้นมาก็ทำให้นึกถึงบารมีของเจ้าพ่อปุงเถ่ากง และปุงเถ่ากงม่า รวมทั้งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้า ซึ่งเมื่อ 30 ปีที่แล้วก็เคยเป็นรองประธานศาลเจ้าหลายสมัย จึงมาบริจาคเงินทำบุญในโอกาสวันเกิดภรรยา และทั้งปีใหม่ไทยปีใหม่ตรุษจีน

คนจีนที่มีความเจริญรุ่งเรืองจากการทำมาหากิน หรือค้าขาย เพราะมีความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นที่ตั้ง ดังรายนายสุรชัย เกียรติศิลป์ วันนี้อายุย่าง 86 ปีแล้ว ยังแข็งแรงและปรารถนาจะแสดงกตัญญูต่อเทพเจ้าปุงเถ่ากงและปุงเถ่ากงม่า ได้ทำบุญกับมูลนิธิฯ และรับเป็นเจ้าภาพจัดงิ้วมาแสดงสมโภชอีกด้วย.