หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ส่องกระจก

Author by 5/05/14No Comments »

          เป็นที่ฮือฮาเมื่อปลายเมษายนผ่านมา เมื่อ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้กล่าวในงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร เพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” ถึงตัวเลขของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ในปี 2556 ที่พบว่า ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ที่อันดับ 84 ของโลก จากจำนวนประเทศที่มีอยู่ 200 กว่า

ท่านบอกว่า มีคนไทยที่มีฐานะร่ำรวยเพียงแค่ 10% แต่ครอบครองที่ดิน 90% ของทั้งประเทศ ส่วนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีเพียง 11 ตระกูลเท่านั้น ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนั้นงบประมาณที่ใช้ด้านการศึกษา ก็สูงมากเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่คุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับที่ 88 ของโลก และอันดับ 8 ของอาเซียนที่มีด้วยกันเพียง 10 ชาติ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปิดตัวเลขที่น่าตกใจของ UNDP ที่ระบุในปี 2556  สรุปเป็นประเด็น ๆ คือ 1.ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ที่อันดับ 84 ของโลก 2. คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากเป็นอันดับ 7 ของโลก 3.ประเทศไทยมีคดีฆาตกรรมมากเป็นอันดับ 12 ของโลก 4.ประเทศไทยนำเข้ายาฆ่าหญ้ามากเป็นอันดับ 4 ของโลก 5.ประเทศไทยนำเข้ายาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก 6. คนไทย 36% ตรวจพบสารเคมีปนเปื้อนในกระแสเลือดในระดับสูง

7.คนไทยที่มีฐานะร่ำรวย 10% ครอบครองที่ดิน 90% ของทั้งประเทศ 8. ประเทศไทยมีเพียง 11 ตระกูล ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ 9.ประเทศไทยใช้งบประมาณด้านการศึกษามากเป็นอันดับ 2 ของโลก และ 10. คุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับที่ 88 ของโลก และ อันดับ 8 ของอาเซียน

นอกจากนั้น ท่านองคมนตรียังกล่าวตอนหนึ่งว่าว่า ประเทศไทยในช่วง 10 ที่ผ่านมา เป็นทศวรรษแห่งความมืดมน เป็น 10 ปีแห่งความเสื่อมถอยทางสังคมมาตลอด เพราะประชาชนถูกมอมเมาผ่านนโยบายทางการเมือง ดังนั้น จึงขอให้ทุกฝ่ายคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อนำพาประเทศขึ้นมาจากก้นเหวให้ได้…

นับเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของคนไทย และประเทศไทยให้เห็นอย่างชัดเจน ราวกับการนำกระจกเงาบานใหญ่มาให้ส่องดูตัวตนคนไทยว่ามีอะไรให้น่าภาคภูมิใจหรือสิ่งใดที่จำต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่แบตัวเลขออกมาให้ตกใจกันเท่านั้น เพราะถ้ายังเดินตามรอยเดิมไปตลอด ก็มีหวังเป็นชาติล้าหลังสุดกู่ แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านก็แซงหน้าไปกันหมดครับ.