หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

หนี้สิน

Author by 7/08/15No Comments »

เคาะสนิม180          เชิร์ชเข้าไปใน Google ถามประเทศที่มีหนี้มากที่สุดในโลก พบว่าได้แก่ประเทศที่เจริญแล้ว และเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และทหารทั้งสิ้น แต่ชาติเหล่านั้นเครดิตดี ไม่มีใครกลัวว่าจะเบี้ยวหนี้หรือชักดาบ ยังคงนั่งนอน และกินบนฟูกอย่างเศรษฐีเอ็นพี่แอลทั้งหลายอยู่

ต่างกับประเทศยากจน แต่มีหนี้ล้นพ้นตัวมากกว่ากำลังผลิตที่มีหรือ GDP เป็น 200% ล้มละลายไปบางประเทศแล้วก็มี กำลังง่อนแง่นจะไปมิไปแหล่อย่างกรีซ ก็อีกประเทศที่ก่อหนี้สาธารณะไว้มาก เพราะนำเงินมาทำนโยบายประชานิยม เหมือนกับประเทศไทยที่ทำมาแล้ว และยังติดรสชาติไม่หายกันจนถึงขณะนี้

ประเทศไทยก็เป็นหนี้ที่สุดในโลก อันดับที่ 46 มีมหาอำนาจบางชาติพยายามจะโจมตีค่าเงินบาท และหาเรื่องคว่ำบาตรเศรษฐกิจไทยหลายกรณี คงหวังจะให้โงหัวไม่ขึ้น เศรษฐกิจภายในทรุดภายนอกรุมเร้า จนกระทั่งประชาชนอยู่ไม่มีความสุข แต่ขอโทษที คนไทยยังมีภูมิคุ้มกันเพราะยึดมั่นตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มีกินมีใช้เก็บขาย ไม่เห่อเหิม และฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย

พูดกันว่าเสียเรื่องเดียว คือ เพียงแต่คนไทยเพิ่มการผลิต กระตุ้นให้คนขยันขึ้นอีกหน่อย แล้วใช้เงินหมุนเวียนในประเทศ ก็จะปลุกเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่วันนี้คนไทยไม่ค่อยทำงาน ให้ต่างด้าวเข้ามาทำแทน เกรงกันว่า สักวันต่างด้าวก็จะเข้ามายึดงานในประเทศ ที่สุดอาจเป็นนายจ้างคนไทยเสียเอง…

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็รู้ว่าคนไทยมีหนี้สินมาก ซ้ำร้ายเกิดภัยแล้ง และอุทกภัยเข้ามาซ้ำซ้อน ทำอย่างไรจึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียน ล่าสุดหวยออกที่เกษตรกร ครม.อนุมัติงบกลางปี 6,541ล้านบาท ใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ดังที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เผยว่างบกลางปีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน

จะเริ่มกระจายเม็ดเงินลงพื้นที่ให้เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2558 มีประชาชน 2 ล้านครัวเรือนหรือประมาณ 10 ล้านคน ได้รับผลประโยชน์ ผ่านโครงการต่างๆ ที่ประชาชนทั้ง 76 จังหวัดเสนอ อาทิ พืชพันธุ์เกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง และปัจจัยการผลิต ทุกโครงการเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และแต่ละโครงการมีคณะทำงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประเมินผลการดำเนินงาน

ตามโครงการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนพื้นที่ใช้น้ำน้อย และสนับสนุนเรื่องวัสดุ เงินทุน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรก็ไม่รู้เม็ดเงินจิ๊บๆ นี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้คนลดหนี้ได้อย่างไร ?