หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

หมู่บ้านรักษาศีล 5

Author by 30/04/15No Comments »

เคาะสนิม180          วันอังคารที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาเชียงใหม่เข้าพำนัก วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ก่อนนั่งเฮลิคอปเตอร์จากกองบิน 41 ไปยังวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม .ลี้ .ลำพูน เพื่อเยี่ยมอำเภอ(หมู่บ้าน)รักษาศีล 5 ที่เป็นต้นแบบ…  

อ.ลี้มีข่าวดังปีที่แล้ว เมื่อพระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) มาพบและบอกว่า จากการที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีนโยบายให้คณะสงฆ์ดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ปฏิบัติศีล 5 อย่างจริงจัง เพราะทุกวันนี้สังคม ประชาชนขาดศีลธรรม และเกิดความแตกแยกกันมาก

จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบล(อ.ป.ต.) ที่จ.ลำพูนและแม่ฮ่องสอน และตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมกับพระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เมื่อช่วงปลายเดือน เม.ย.2557 ได้พบหมู่บ้านที่น่าสนใจ คือ หมู่บ้านใน ต.นาทราย 10 หมู่บ้าน รวมกว่า 10,000 หลังคาเรือน มีการรักษาศีล 5 โดยไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ไม่นำสัตว์มาเลี้ยงในหมู่บ้าน ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ประกอบสัมมาอาชีพ และทำสวนทำไร่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่า ยังมีหมู่บ้านเช่นนี้หลงเหลืออยู่ในประเทศไทย เพราะสังคมไทย ได้มีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะเรื่องของวัตถุ

พระธรรมคุณาภรณ์ บอกว่า ได้พบชาวบ้านใน 10 หมู่บ้านดังกล่าว ทุกคนยึดหลักศีล 5 ในการดำรงชีวิตจริง โดยทุกวันพระจะหยุดทำงาน แล้วพากันไปวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิภาวนา ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน นอกจากนั้นยังมีการจัดรายการท่องเที่ยวทางธรรม โดยมีกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ขับเคลื่อน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม

วันที่ 28 เมษายน 2558 พระพรหมเสนาบดี (พระธรรมคุณาภรณ์ เดิมที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์) และเป็นเจ้าคณะภาค 7 ร่วมกับพระธรรมเสนาบดี (พระเทพวรสิทธาจารย์เดิม) จึงกราบเรียนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มาเยี่ยมชมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่เป็นต้นแบบ เพื่อมอบโล่ เกียรติบัตร ทุนการศึกษาแก่พระเณรในอำเภอลี้ ซึ่งมีพระราชปัญญาโมลี เป็นเจ้าคณะจังหวัดนำเข้ารับรางวัล ในฐานะที่ทำให้จังหวัดลำพูนเกือบทุกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบถ้วน สาธุครับ.