หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

หลวงพ่อทันใจ

Author by 30/03/16No Comments »

            เคาะสนิม180    พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ หรือ ดร.พระมหาดวงจันทร์ คุตตสีโล ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ มจร.เขียน “คมความคิด” เล่ม 2 เรื่อง พระเจ้าทันใจว่า “หลวงพ่อทำใจ หลวงพ่อทันใจ หรือจะสู้ หลวงพ่อทำใจ หลวงพ่อทันใจ ต้องอาศัย ฤทธิ์ดลบันดาล หลวงพ่อทำใจ ทำได้ด้วย ตัวเอง เดี๋ยวนี้ ทันที…หลวงพ่อทันใจ อยู่ที่วัด หลวงพ่อทำใจ อยู่ที่เรา”

ดร.พระมหาดวงจันทร์ สรุปบรรทัดสุดท้ายไว้ว่า “หลวงพ่อทำใจ ชีวิตปลอดภัย ไร้ทุกข์ ถึงสุขทันตา”

ผมเห็นความทุกข์ ของผู้ที่ต้องการ “อยากได้ อยากรวย” ที่ต้องแออัดยัดเหยียดกันขึ้นไปไหว้หลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำจำนวนมาก ยิ่งใกล้วันหวยออกก็ยิ่งมาก แต่ละคนไปก็ปรารถนาจะถูกหวยรางวัลใหญ่ๆ หรือไม่ก็ตั้งจิตปรารถนาสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ เช่น อยากมีรถ มีบ้าน อยากได้ตำแหน่งสูงขึ้น อยากขายที่ดิน อยากมีแฟนสวย-หล่อ อยากสารพัดอย่าง ต่างก็ไปบนบานขอเอา…

แต่ที่นี่แปลกอยู่อย่างว่า จะต้องนำพวงมะลิมาลัยไปถวาย ว่ากันว่าจึงจะสมปรารถนา ผู้คนจึงแห่กันนำมะลิมาลัยไปถวาย โดยมีคนบ้าน(หรือพระก็ไม่รู้) แนะนำว่า ยิ่งหมื่นพวงแสนพวงยิ่งเห็นผลทันที

พฤติกรรมการแนะนำให้สาธุชนคนพุทธงมงาย ต้องถวายดอกมะลิจำนวนมากนั้น ในวงการสงฆ์ก็เตือนไว้ไม่สมควร ในวงการสื่อมวลชนที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือก็ติงว่า ไม่น่าจะถูกต้อง คนไปไหว้พระเจ้าทันใจหมื่นคน ซื้อล็อตเตอรี่ได้แต่ 00 ถึง 99 ก็ย่อมถูกสักสิบคน ปรารถนาจะขายบ้าน ซื้อที่ดินหรืออื่นใด ตามวาสนาและบุญบารมีก็อาจจะได้อยู่แล้วพอสมประสงค์ก็ถือว่าเพราะอิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าทันใจ

จึงเป็น “ความทุกข์” ที่ต้องแห่กันขึ้นไปขอโน่นขอนี่กับพระเจ้าทันใจ ท่านคงอวยชัยให้พรทุกคนโชคดีทั้งหมดไม่ได้หรอก ยิ่งสิ่งของ สังฆทานเก่า ๆ ที่วนเวียนขายกันในท้องตลาด แล้วนำไปถวาย ถูกทิ้งไว้เต็มศาลา พระพุทธรูปองค์อื่นๆ ที่สร้างไว้ในศาลาราย ถูกสิ่งของทับถมปิดบัง สกปรกรกมาก เพราะมุ่งแต่จะไหว้พระเจ้าทันใจองค์เดียว องค์ที่มีอิทธิฤทธิ์ตามคำบอกเล่า ซึ่งไม่มีอะไรยืนยันชัดแจ้ง

เร็วๆ นี้มีรายหนึ่งนำมะลิมาลัยถึงแสนพวงไปถวายพระเจ้าทันใจ จนกระทั่งไม่มีที่วาง พวงมะลิถูกทับถมและเน่าเสียไม่กี่วันก็ต้องทิ้งไป ถามว่าเพราะเหตุใดจึงนำมาถวายมากมายเกินความจำเป็น ตอบว่าเพราะมาบนขอให้พี่สาวหายป่วยจากอัมพฤกษ์ และหายได้และเดินได้จริง จึงต้องมาแก้บน ขณะที่หน้าแล้งนี้ดอกมะลิออกน้อย ราคาสูงกว่าปกติ ก็ทำให้ผู้แก้บนต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้น…

                ผมเคารพพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ แต่ไม่เชื่ออย่างที่คนเฝ้าบอกต้องถวายหมื่นพวงแสนพวง ถึงจะสัมฤทธิ์ผล เข้าข่ายหลอกลวง ซึ่งป่านนี้ก็ยังไม่มีทางราชการใดๆ เข้าไปแก้ไข จะปล่อยให้งมงายกันอย่างนี้อีกนานแค่ไหน ?