หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

หวังคนแก่ไม่ได้ ?

Author by 11/06/15No Comments »

    เคาะสนิม180      เมื่อ 8 มิ.. 58 เป็นวันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกงไปพร้อมกันทั่วประเทศโดยมี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจากส่วนกลางแล้วถ่ายทอดไปทุกจังหวัด มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยอย่างพร้อมเพรียง

น่าดีใจที่ข้าราชการทุกคนแต่งเครื่องแบบแล้วประกาศเจตนารมณ์เดียวกับนายกรัฐมนตรี จะไม่กินไม่โกงไม่คอรัปชั่นทั้งปวง ซึ่งถ้าทำได้จริงประเทศไทยเจริญภายในไม่กี่ปีแน่นอน ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าใครโกงใครกิน คนมีบารมีโกงแล้ว หน่วยงานรับผิดชอบไม่กล้าแตะหรือไปมีส่วนร่วมรับรู้และได้รับสิ่งของอามิสรางวัลต่างๆหรือไม่ หรือโกงระดับนโยบาย ที่ประชาชนบางส่วนกลับเห็นว่า ไม่เสียหายอะไร ซ้ำยังยุให้ทำต่อ ๆ

น่าปวดใจทุกครั้ง เมื่อมีการเปิดเผยเรื่องโกงกิน แม้จะมีหลักฐานนำคดีขึ้นสู่ศาล แต่ผู้กระทำผิดอ้างไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมรับ ถึงขนาดศาลพิจารณาถี่ถ้วนแล้วตัดสินคดีให้ลงโทษ ก็ยังไม่ยอมรับ ถือแบบอย่างไม่ดีหนีออกนอกประเทศกันเป็นแถว คงเชื่อว่ากฎหมายไทยเอื้อมไปเอาผิดไม่ได้ ซ้ำร้ายคนส่วนหนึ่งกลับเห็นดีเห็นงาม ร่วมกันโจมตีกระบวนการยุติธรรม ด้วยจิตใจคับแคบมีอคติ มีแต่คิดในทางต่อต้าน ยิ่งสร้างความเสื่อมให้บ้านเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดตอนหนึ่งถึงความแตกแยกทางความคิด ความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในอดีตมาจากตรงนี้ จึงขอให้ข้าราชการทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้ได้ จงทำวันนี้ให้เป็นอนาคต ที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ประวัติศาสตร์ได้แต่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ ด้วยการเริ่มต้นขับเคลื่อนวันนี้ เพื่อให้ประเทศไทยนำไปสู่ความมั่นคง ต้องการคนดีขจัดคนไม่ดีออกไป และร่วมแสวงหาทางออกของประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ภายใน 5 ปี สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ จะต้องมีการปฏิรูปประสิทธิภาพการทำงานระบบราชการ จึงขอความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถมีการแข่งขันกับอารยะประเทศในอนาคต…

ปัญหาจะต้องแก้ไขที่โครงสร้างระบบราชการ กฎหมาย ความยากจน ความแตกแยกทางความคิด ขาดความเชื่อถือทางราชการ เหตุนี้ จึงต้องสร้างความเชื่อมั่น ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากคนเป็นผู้สร้างปัญหา ต้องเริ่มต้นจากเด็ก และเยาวชน และการปฏิบัติหน้าที่ ต้องนำคำว่า หิริโอตัปปะ คือ การละอายและเกรงกลัวต่อบาป มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเตือนตน เพื่อขจัดการทุจิตและสร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกงไม่กินให้ได้

พล.อ.ประยุทธ์พูดเหมือนไม่หวังคนแก่จะมาร่วมแก้ไข ต้องปุพื้นตั้งแต่เด็ก ๆ ก็ยังดี รออีกสิบยี่สิบปี คนไทยจะรังเกียจคนโกงก็นับว่ายังไม่สาย เมืองไทยคงไม่เจ๊งไปก่อนนะครับ.