หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ห้ามปล่อยโคมลอย

Author by 29/01/15No Comments »

   260957lk       เคยนำเสนอกฎหมายมณฑลพายัพ ห้ามประชาชนปล่อยโคมลอย เมื่อ 100 ปีก่อนมาแล้ว สมัยนั้นไม่มีอากาศยาน แต่พบว่าโคมลอยไฟกลางคืน มักตกลงไหม้บ้านเรือนเรือกสวนไร่นาประชาชน สร้างความเสียหายเป็นอันมากโดยที่รถดับเพลิงก็ไม่มี แต่ปัจจุบันโคมลอยยุคใหม่ปล่อยกันตามใจชอบ

ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศจังหวัด เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ และการปล่อยโคมควัน โคมลอย ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย  จากข้อมูลเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 พบว่า ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 มีโคมลอยตกในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ถึง 200 ใบ และพบว่ามีเที่ยวบินของสายการบินหนึ่งขณะลงจอดได้มีโคมลอยถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ จึงส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอออกประกาศ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย(โคมไฟ) คือ ห้ามผู้ใดปล่อยโคมควันและโคมลอย(โคมไฟ) ในพื้นที่แนวเขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 ของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมือง หางดง สารภี แม่ริม และสันทราย เว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณีลอยกระทง และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือให้ปล่อยในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. และโคมลอย (โคมไฟ) ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

หรือหากพื้นที่ดังกล่าวต้องการปล่อยโคมต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนั้น ยังห้ามจำหน่ายโคมควันและโคมลอย(โคมไฟ)ในพื้นที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ การจัดทำ การจำหน่าย การปล่อยโคมลอย(โคมไฟ) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโคมลอย(โคมไฟ)(มผช.808/2552) ที่มีความปลอดภัยต่อสาธารณะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร น้ำหนักเชื้อเพลิง ไม่เกิน 55 กรัม และระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่เกิน 8 นาที โดยผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงถึงชื่อผู้ผลิต และสถานที่การผลิตอย่างชัดเจน เพื่อทราบถึงแหล่งที่มา

หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศจังหวัดฉบับนี้ จะมีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข .. 2535 มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย .. 2550 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น นับจากนี้ไปใครผลิต และปล่อยโคมลอยจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์