หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

อนาคตใช้พลังงานอะไร?

Author by 28/09/14No Comments »

  เคาะสนิม180              คนสมัยโบราณส่วนมาก คงคิดไม่ถึงว่า มนุษย์จะสร้างเครื่องบินสามารถบินได้รอบโลกภายในวันเดียว สร้างตัวหนังสือด้วยแสงส่งข้อความได้ทั่วโลก ก่อนเครือข่ายโทรศัพท์พร้อมภาพทางไกล ซึ่งคนยากคนจนทั่วไปเข้าถึงได้ ตั้งแต่ก่อน ค.ศ.2000 แต่นักวิจัย และนักพัฒนาเทคโนโลยีสามารถกำหนดรู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้ว เพียงแต่กระจายค่าอุปกรณ์ให้ทุกคนจ่ายได้ต้นทุนการใช้ก็ไม่แพงเกินไป

คนสมัยใหม่ คิดและพัฒนาว่า อนาคตต่อไป จะสามารถดึงเอาแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานต่าง ๆได้มากมาย แม้แต่การชาร์จแบตเตอรี่มือถือ อยู่กลางป่าก็สามารถทำได้ในปัจจุบันแล้ว แม้สมัยนี้สามารถทำโซล่าเซลล์ใช้กันในหมู่บ้าน และอุตสาหกรรมครัวเรือนได้แล้วก็ตาม แต่หากจะนำมาแทนที่พลังงานถ่านหิน พลังงานน้ำมันและก๊าซ รวมทั้งนิวเคลียร์ จะทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงพลังงานออกรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วทุกภาค ถึงประเด็นทิศทางพลังงานไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับการใช้พลังงานของประเทศไทยอีก 20 ปีข้างหน้า  ล่าสุดยกคณะขึ้นมาเชียงใหม่ นายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่องทิศทางพลังงานไทย มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้ารับฟัง และแสดงความคิดเห็นพอสมควร

ปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่า เพื่อจัดทำแผนทิศทางพลังงานอีก 20 ปีข้างหน้า ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความอยู่รอด ซึ่งก่อนหน้านี้จัดที่ขอนแก่นมาแล้ว ต่อมาที่เชียงใหม่ ครั้งต่อไปที่สุราษฎร์ธานี เพราะเรื่องพลังงานมีสองเรื่องสำคัญ นอกจากใช้ไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซถ่านหินแล้ว ยังมีเรื่องการทำพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน เพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

ภาคเหนือมีพลังงานถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถผลิตพลังงานปลอดภัยให้กับประชาชนในภาคเหนือได้ใช้ พลังงานจากถ่านหินเป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัยและต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาการใช้พลังงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพม่าและลาว ซึ่งพลังงานถ่านหิน ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีคลีนโคล หรือถ่านหินสะอาดมาใช้ จึงคาดว่าจะทำให้ประชาชนยอมรับได้

ปัจจุบันไทยนำเข้าพลังงานปีละ 2 ล้านล้านบาท ร้อยละ 80 เป็นน้ำมัน ภาคกลางใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ร้อยละ 43 รองลงมาอีสาน ร้อยละ 10 และภาคใต้ร้อยละ 9 ภาคเหนือร้อยละ 8 ของกำลังผลิตทั้งหมด การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากที่สุดร้อยละ 65 ถ่านหินร้อยละ 21 และนำเข้าร้อยละ 7 ดังนั้นอนาคตจะต้องเตรียมวางแผนรับมือว่าทิศทางการใช้พลังงานของไทยจะเป็นอย่างไร…ครับคิดวางแผนกันแต่วันนี้ และควรคิดเลยถ่านหินไปด้วยก็จะดียิ่งนัก.