หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

อาคารไทยแต่ชื่อฝรั่ง

Author by 25/01/15No Comments »

     เคาะสนิม180     อ่านบทความเรื่องโครงการสร้างองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนาด้านที่ 5 โครงการล้านนาคดีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ใน      เฟสบุ๊ค น่าสนใจผลงานของอาจารย์อดุลย์ เหรัญญะ สถาปนิกที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือในยามนี้

บทความข้างต้นบอกว่า ยุคปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมผุดขึ้นอย่างมากมายและไร้ทิศทาง ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้พัฒนาไปข้างหน้าคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ตลอดจนถึงการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจที่พัก โรงแรมประเภทต่าง ๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมขนาดเล็ก หรือบูติคโฮเต็ลที่ตกแต่งในบรรยากาศล้านนา

อาจารย์อดุลย์ เหรัญญะ คือสถาปนิกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากในขณะนี้ เพราะได้สร้างสรรค์ออกแบบโรงแรมหลายแห่งในเมืองเชียงใหม่ มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สามารถนำรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันอาจารย์อดุลย์ยังเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาอีกด้วย

“อาจารย์เป็นชาวพะเยา เติบโตขึ้นในครอบครัวชาวนา มีความผูกพันอยู่กับทุ่งนาป่าเขา วิถีชีวิตเรียบง่ายแสนสมถะในชนบท บ่มเพาะให้อาจารย์สนใจในงานพื้นบ้านทุกแขนง รวมไปถึงการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน ช่วงแรกเริ่มเป็นสถาปนิก งานออกแบบสร้างสรรค์เป็นไปในแนวสมัยใหม่ เมื่อได้ศึกษาระดับปริญญาโท ที่คณะสถาปัตย์มช. อาจารย์ได้ทำวิจัยเรื่อง      หลองข้าวหรือยุ้งข้าวล้านนาทำให้รู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และเกิดผลงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นน่าจับตามอง กลายเป็นกระแสงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยแบบอดุลย์ เหรัญญะขึ้นมา”

          ผลงานของอาจารย์อดุลย์ เช่น อาคารหอแก้วไร่แม่ฟ้าหลวง .เชียงราย บ้านแสนดอยรีสอร์ท แอนด์ สปา .เชียงใหม่ โครงการสวนทวีชล .เชียงใหม่ โรงแรมสิบแสนลักซัวรี่โฮเทล .เชียงใหม่ บ้านม่อนม่วนแม่ริม .เชียงใหม่ โรงแรมกอบุญกลิ่นบัว .เชียงใหม่ ยุ้งข้าวล้านนารีสอร์ทสารภี .เชียงใหม่ เป็นต้น ฯลฯ

เห็นภาพผลงานของอาจารย์อดุลย์ เหรัญญะ แล้วยอมรับว่าสวยงามเป็นรูปทรงอาคารตามแบบฉบับของเมืองเหนือจริง และท่านก็ยืนยันจะออกแบบให้เฉพาะภาคเหนือเท่านั้นภาคอื่นไม่ทำ แต่อยากเสริมท่านถึงความรู้สึกว่าการเติบโตของเชียงใหม่นั้นไร้ทิศทาง ชื่อโครงการหมู่บ้าน รีสอร์ทต่าง ๆ ปัจจุบันใช้ภาษาอังกฤษเป็นชื่อมากมาย จนขาดเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของความเป็นคนลานนา (ล้านนา) ไปสิ้น น่าตกใจอาคารทรงลานนา แต่ชื่อเป็นฝรั่งครับ.