หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

อ่านเพื่อแบ่งปัน

Author by 3/08/14No Comments »

 เคาะสนิม180         ปีที่แล้ว วาระครบรอบ 44 ปี “ไทยนิวส์” ผู้บริหารมุ่งวิสัยทัศน์ส่งเสริมการอ่าน และหนุนกิจกรรม/โครงการ “ล้านนา นครแห่งการอ่าน” ขึ้นอย่างหลากหลาย รวมไปถึงการทอดผ้าป่าหนังสือ ช่วยให้โรงเรียนต่าง ๆ มีหนังสือน่าอ่านน่าศึกษาเพิ่มขึ้น…

เพราะต่างตระหนักว่า ถ้าไม่ส่งเสริมให้คนรุ่นนี้ได้อ่านหนังสือ ตำราหรือข้อความในสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจ และมีสมาธิ อ่านแล้วนำมาวิเคราะห์หาเหตุผล เรื่องใดมีสาระไร้สาระ นำมาใช้ประโยชน์หรือละทิ้ง สามารถแยกแยะออก ก็จะไม่ทำให้เกิดความสูญเปล่า ไม่เกิดปัญหาหรือไร้ค่า แม้จะส่งเสริมการศึกษากันเป็นอันมากก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อมากมาย ทั้งที่มาจากผู้อื่น และออกจากตัวเอง จึงควรร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันจากการอ่านไปในตัว

ก่อนจะถึงวันเกิดไทยนิวส์พรุ่งนี้ ผมมีเรื่องดี ๆ น่าส่งเสริมมาบอกกล่าว และชักชวนไปร่วมกิจกรรมที่เรียกว่า “”อ่านเพื่อแบ่งปัน” (read for share) ในกิจกรรม “one book one baht : บาทเดียวก็อ่านได้” #4 จัดร่วมกับงาน “เชียงราย…ยังไหวอยู่” หาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย งานเริ่มประมาณ 14.00 น. เป็นต้นไป

ที่ร้าน “คาเฟ เดอ มิวเซียม” และบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ศาลแขวงเดิม, ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ในพื้นที่การอ่าน พบกับหนังสือเล่มละบาท, สอยดาว, ประมูลหนังสือพร้อมกับลายเซ็นของนักเขียน รับอาสาสมัคร read for share เพื่อไปอ่านหนังสือให้คนชรา ผู้พิการทางสายตา และเด็ก ๆ ด้อยโอกาสได้รับฟัง ฯลฯ

ในงานนี้ เปิดลานพูดคุยเรื่องราวจากชาวบ้านในพื้นที่แผ่นดินไหวมา “เรื่องเล่า เรื่องจริง…ของคนบนรอยเลื่อน” รายการบอกเล่าประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคในวัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน จากอาจารย์จุลพร สถาปนิก ที่จะมาบอกเล่าพูดคุยเกี่ยวกับวัสดุ บ้านไม้ และบ้านไม้ไผ่ คุณโจน จันได ปราชญ์ ที่จะมาบอกเล่าพูดคุยเกี่ยวกับวัสดุบ้านดิน เพื่อแลกเปลี่ยนบอกเล่าการก่อสร้าง วัสดุแบบต่าง ๆ และเทคนิค เพื่อต่อยอดเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดในเหตุการณ์ครั้งนี้ และหากจะมีต่อไป เป็นความเข้าใจ และรับมือกับแผ่นดินไหว

นอกจากพื้นที่จัดนิทรรศการภาพ “บันทึกเหตุแผ่นดินไหว . . . เชียงราย” มีลานลงมือ ด้วยกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมทำ โดยรายได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสมทบบริจาคให้แก่ชุมชน เช่น การปั้นเซรามิค โดย กลุ่มศิลปินเซรามิค Empty space และ Inclay studio เป็นต้น ลานแสดงออก การแสดงดนตรีสด ได้แก่ ดนตรี Jazz จากร้านคาเฟ่ เดอ มิวเซียม และ ปอ Northgate  และลานแลกเปลี่ยนเป็นบ้าน จัดจำหน่ายสินค้าทั้งของกิน ของใช้ เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นทุนส่งต่อให้เป็นบ้าน จำหน่ายสินค้าระดมทุนจากกลุ่ม ฒ เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนป่าแดด และผัดไทโบราณ จากร้าน ดี ออก แล้วแต่ศรัทธา ตั้งแต่เวลาเย็นไปจนถึงค่ำ พร้อมเดินชมถนนคนเดินวันอาทิตย์ครับ.