หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

อ.ศักดิ์ ส.รัตนชัย

Author by 25/02/15No Comments »

   อ.ศักดิ์ ส.รัตนชัย         24 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดครบ 86 ปีของ อาจารย์ศักดิ์ หรือสักเสริญ รัตนชัย นักเขียนและปราชญ์แห่งเขลางค์นคร ท่านเขียนข้อความเป็นปริศนาในเฟสบุคส่วนตัวว่า วันที่ 24 ..คือวันรำลึกอันสำคัญ หลังจากนอนโรงพยาลรับการผ่าตัดรวม 6 วันกลับบ้าน หมอเพิ่งตัดไหมและอยู่ในระหว่างห้ามจับจี่รถ หมอให้ยากินผมเชื่อหมอเสมอ แต่ยาอีกขนานหนึ่งที่หมอไม่มีให้ คือรายนามผู้ที่เข้ามาทาง Facebook for Every Phone ที่หมอไม่มีให้ คือโอสถอันวิเศษยิ่ง

ปี 2545 มีการนำเสนอการค้นพบซากฟอสซิลที่จังหวัดลำปาง มีการนำหารือในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ ครม.อนุมัติ 5 ล้านบาทมาเปิดโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของลำปาง ซึ่งอาจารย์ศักดิ์ เป็นผู้ค้นพบ และยังเป็นผู้ค้นพบปริศนา “ลานนา-ล้านนา เป็นของใคร? “เอกสารนำเสนอที่ สรสว.ลป.20/2530ที่ นร0108/7947(15มิ.ย.2530) เรื่อง ขอให้พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับชื่อทางประวัติศาสตร์ เป็นเจ้าของกระทู้ ที่สำนักนายกรัฐมนตรีควรนำเสนอในพระราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ ?

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1 พ.ย.2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ศักดิ์ขอพิจารณานำกระทู้ “ลานนาล้านนา เป็นของใคร? สู่หัวข้อการวิจัย ซึ่งกระทู้นี้มีอายุเริ่มแต่ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 27 ปี และอาจารย์จะเข้าสู่วัย 86 ปีแล้ว จึงขอเดิมพันชีวิตปริศนา “ลานนาล้านนา เป็นของใคร?” เป็นหัวข้อใหม่แห่งการวิจัยในวงวิชาการระดับชาติอันชอบธรรม ใครจะเห็นตามทฤษฎีต้องใช้ล้านนาจึงจะถูกต้องทุกกรณีหรือเห็นต่าง หากมีหลักฐานจารึกก่อน ชม.7 กษัตริย์สองแผ่นดินล้านช้างล้านนา พ.ศ.2096 โดยพบคำว่า ล้านนาลำปาง ล้านนาแพร่ ล้านนาน่าน มาแสดงทางวิชาการระดับชาติได้ ศักดิ์ ส.รัตนชัย จะถวายชีวิตเป็นเดิมพัน ไม่เกิน 00.00 น.ก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์…

อาจารย์ศักดิ์ต่อสู้เรื่องชื่อทางประวัติศาสตร์นี้มานานหลายสิบปี โดยพระสงฆ์เถระ และนักวิชาการหลายจังหวัดในภาคเหนือเห็นด้วยควรใช้คำ “ลานนา” มีแต่จังหวัดเชียงใหม่ที่ยืนยันใช้ “ล้านนา” ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สืบค้นอย่างรอบด้าน ส่งผลให้เกิดความผิดแผกในภาษาของคนเมืองเหนือ

ล่าสุด ปราชญ์แห่งเมืองรถม้าได้เปิดประเด็น “มังราย-เม็งราย” พระนามปฐมกษัตริย์ของเชียงใหม่ว่าอันไหนถูก ภาษาทางราชการระยะหลังมีการห้ามใช้ “เม็งราย” ทั้งที่เป็นชื่อวัด ชื่ออนุสาวรีย์ ชื่อถนน-สะพาน แม้แต่ชื่อหนังสือพิมพ์ ท่านว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาบาลีขอมตั้งแต่สมัย ร. 1 เป็นผลงานของอาจารย์เสถียร พันธรังษี นักบาลีประวัติศาสตร์ การนำชื่อกษัตริย์โบราณมาเขียนเป็นบาลีว่า “มังราย” ในชินกาลมาลีปกรณ์ จึงไม่น่าจะถูกต้อง เพราะคนรุ่น ๆ ก่อน และกษัตริย์ในยุคนั้นล้วนแต่มีพระนามเป็นภาษาไทยเดิมทั้งสิ้น

            อาจารย์ศักดิ์ยืนยันจะเปิดประเด็นและนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ผู้รับผิดชอบระดับชาติ จะมีการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไร เพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังต่อไปได้กังขาว่า รุ่นปู่รุ่นพ่อยังเรียกชื่อของตนเองไม่ถูกเลยครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์