หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เกษตรกรไทย

Author by 25/08/14No Comments »

เคาะสนิม180          ไม่น่าเชื่อว่า เกษตรกรไทยปลูกข้าวไทยคุณภาพดี ขายไปได้ทั่วโลก แต่ก็ยังมีคนคิดแปลก ๆ ในอดีตส่งเสริมชาวนาไทยปลูกข้าวบัสมาติของอินเดีย เพื่อหวังส่งออกไปขายคนนับพันล้านในเมืองภารตะ แต่สุดท้ายก็ถูกนายทุนเอาเปรียบ เกษตรกรเข็ดขยาดไปแล้ว

          ไม่กี่ปีมานี้ มีการส่งเสริมปลูกข้าวญี่ปุ่นซาซานิซิกิ และอากิทะโกะมาซิ ในประเทศไทย นัยว่าเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ดี กรมการข้าวจึงให้ภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมและทำพันธสัญญาให้ชาวนาไทยปลูก และส่งให้บริษัทเพื่อส่งออกโดยเฉพาะ ในที่สุดปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้ ซ้ำมาเกิดกับแหล่งปลูกข้าวมะลิพันธุ์ดีที่สุดของประเทศไทยที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่นี่เอง 

          ทราบจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ไม่กี่วันก่อนมีการประชุมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นายไพโรจน์ กุละวาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดร่วมกับนายสนั่น สุภาระ ผู้แทนโรงสีข้าวจิราพร อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผู้รับซื้อข้าวญี่ปุ่น กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นจาก อ.พร้าว มีนายสีมา กองมูล, นายชาตรี เป็งด้วง และนายวิชาพร คำหนัก เป็นตัวแทน

          เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 กลุ่มเกษตรกรได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากจังหวัดเชียงใหม่ กรณีจัดส่งผลผลิตให้กับบริษัทผู้รับซื้อไปแล้ว ซึ่งให้สัญญาว่าจะจ่ายเงินให้ภายใน 90 วัน ขณะนี้เลยกำหนดเวลามาแล้ว ยังไม่ได้รับเงินส่วนที่เหลือ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประสานบริษัทผู้รับซื้อเร่งจ่ายเงินให้เกษตรกร  จึงนำมาสู่การประชุมครั้งนี้

          ผู้แทนโรงสีชี้แจงว่า ช่วงที่ผ่านมาโรงสีเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เพราะมีการนำเข้าข้าวญี่ปุ่นจากประเทศเวียดนามมาขายในประเทศ ทำให้ราคาจำหน่ายข้าวญี่ปุ่นลดลง ประกอบกับเครื่องจักรของโรงสีเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ต้องใช้เงินซ่อมแซมก้อนใหญ่ ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าผลผลิตแก่เกษตรกรได้ แต่ได้ผ่อนจ่ายผ่านตัวแทนแต่ละกลุ่มเป็นระยะแล้ว ขณะนี้ค้างจ่ายอยู่ 24 ล้านบาท จากทั้งหมด 82 ล้านบาท และยืนยันจะจ่ายค่าผลผลิตทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 จึงเป็นที่พอใจของเกษตรกร

          เป็นเกษตรกรไทยเหนื่อยจริง ๆ ปลูกอะไรก็ขายไม่ดี ปลูกเองขายเองก็ไม่ได้ราคา ปลูกแล้วต้องขายให้รัฐถึงจะพอได้เงิน แต่คนของรัฐก็ไม่ซื่อโกงข้าวจนทำให้จ่ายเงินล่าช้า ที่สุดก็โดนยกเลิกโครงการช่วยชาวนาของ คสช.และรัฐบาลใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจน มาเจอกรณีชาวนาไทยปลูกข้าวญี่ปุ่นได้เงินช้า ยิ่งวังเวงใจเหลือเกินครับ.