หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เครดิดบุโรทั้งชุมชน

Author by 24/12/14No Comments »

  เคาะสนิม180          คงจำกันได้ ปี 2549 ผู้อำนวยการธนาคารออมสินนำคณะมาเปิดธนาคารชุมชน(ออมสิน) ร่วมกับกองทุนชุมชนบ้านเด่น .วัดเกต .เมือง .เชียงใหม่ นัยว่าเป็นชุมชนต้นแบบในการออมทรัพย์ และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการกู้ยืมแก่สมาชิกอีกเท่าตัว จากกองทุนชุมชนเงินล้านก็มีเงินหมุนเวียนมากกว่าแห่งอื่น

ทำไปทำมา ไม่กี่ปีเกิดปัญหาขึ้น เมื่อสมาชิกกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งเงิน และได้เงินทุนไปหมุนเวียนประกอบอาชีพแล้วส่งเงินต้นคืนผ่านกองทุน แต่เงินใช้หนี้นั้นไม่ได้ถูกส่งให้ธนาคารออมสินตามบัญชีลูกหนี้อย่างครบถ้วน แล้วคณะกรรมการชุดนั้นก็ไม่มีการรับผิดชอบ ปล่อยให้ธนาคารออมสินฟ้องร้องสมาชิก กระทั่งกลายเป็นบุคคลมีหนี้สินติดเครดิตบุโร จะทำธุรกรรมซื้อขายของเงินเชื่อหรือค้ำประกันรับรองใครไม่ได้อีก

ติดเครดิตบุโรกันทั้งชุมชนแบบนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไร และใครจะต้องรับผิดชอบ เป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมานานจนทนไม่ไหวจึงลุกขึ้นมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ขอท่านผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ให้ความเป็นธรรมโดยด่วน ในวันนั้นชาวชุมชนบ้านเด่นสามัคคีกว่า 50 คน นำโดยนางธนภร นาราสนานันท์ ประธานกองทุนฯชุดใหม่ ทำหนังสือและถือป้ายไปร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ว่าสมาชิกได้จ่ายเงินชดใช้หนี้เงินกู้กองทุนหมู่ชุมชน (ธนาคารชุมชน) ที่กู้ยืมมาผ่านประธานชุมชนคนเดิมจนครบถ้วนแล้ว แต่ภายหลังธนาคารออมสินแจ้งมาว่าชาวชุมชนยังเป็นหนี้อยู่

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าฯ เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียน และร่วมหารือกับตัวแทนชาวบ้าน โดยมีนายเจริญ ตันชัชวาล อัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหนองหอย เข้าร่วมรับฟัง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ร้องเรียน ซึ่งนางธนภรร้องว่า ชาวชุมชนบ้านเด่นสามัคคี มีรายชื่อติดเครดิตบูโรกับธนาคารออมสิน สาขาหนองหอย มาตั้งแต่ปี 2549 ในข้อหาว่ากู้ยืมเงินแล้วไม่ชำระ ทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นหนี้แล้ว เพราะได้ชำระหนี้ผ่านคณะกรรมการกองทุนชุมชนชุดก่อนไปหมดแล้ว แต่ไม่ได้นำเงินนั้นส่งธนาคารออมสินเอง

            ชาวชุมชนยืนยันไม่ได้ทำผิดต่อธนาคารออมสิน เพราะธนาคารไม่ได้ติดตามกับคณะกรรมการ แต่มาทวงหนี้กับชาวบ้าน จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรม และขอให้ธนาคารออมสินออกมารับผิดชอบต่อชาวชุมชนในกรณีทำให้ติดเครดิตบูโรทำธุรกรรมการเงินอะไรไม่ได้มาหลายปี ขอให้ปลดเครดิตบูโรออกให้กับสมาชิก 36 ราย และขอให้คณะกรรมการกองทุนชุมชนชุดก่อนคืนเงินออมสินสัจจะคืนให้สมาชิกอีก 24 ราย รวมทั้งคืนเงินที่ทางธนาคารออมสินเรียกเก็บซ้ำซ้อนจากสมาชิกโดยหลอกให้ประนอมหนี้ด้วย…

            เรื่องจะจบลงอย่างไร ต้องรอฟังท่านผู้ว่าฯเชียงใหม่หรือผู้แทนออกมาแถลงอีกครั้งครับ.