หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เณรธรรมาสน์ทอง

Author by 1/08/14No Comments »

10437640_717094748358316_5519339634330879109_n          ห้วงเข้าพรรษานี้มีเรื่องดีๆ มาเล่า ตลอด 5 วันจนถึงสาย    วันนี้(1 สิงหาคม) ที่วัดเจ็ดยอดฯ เชียงใหม่ มีจัดอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ของคณะสงฆ์หนเหนือ มีสามเณรนักเทศน์ 16 จังหวัดจำนวน 75 รูปมาเข้าอบรม ฝึกทักษะการเทศน์ ศิลปะการเทศน์อุปมาสาธก เทศนาสาธิต และเทศน์ภาค    ปฏิบัติจริง ๆ

          ผมไปทำข่าววันแรกยังไม่ได้ฟังสามเณรเทศน์ แต่ญาติโยมไปสังเกตการณ์เล่าว่า น่าทึ่งมากเณรน้อยบางรูปเทศน์ได้เก่ง อนาคตจะกลายเป็นนักเทศน์นักสอนธรรมะอย่างทันสมัย ตามรอยท่านพระมหาวุฒิชัย หรือ ว.วชิรเมธี และพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ได้อย่างงดงาม

          โครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ครั้งนี้จัดขึ้นตามพระบัญชาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสร้างโอกาสในการแสดงเทศนาธรรมให้แก่สามเณรทั่วประเทศ ในการสืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างถูกต้อง และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพ

          สำหรับภาคเหนือ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอำนวยการ พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัด อำนวยการ และดูแล และจัดติวพระเถระ พระนักเทศน์วิทยากรมาสอนสามเณรยอดนักเทศน์ตลอด 5 วัน 5 คืน พระครูสมุห์ประเสริฐ คันติปาโล คอนควบคุมการจัดอบรม และอาจารย์สด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องตลอดเวลา 

          สามเณรที่มาเข้าอบรม และชิงธรรมาสน์ทองอายุไม่เกิน 20 ปี มีความรู้นักธรรมเอกหรือเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป เช้าวันศุกร์นี้จะประกวดเขียนบทเทศนา และมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายก่อนถวายเพล แล้วส่งกลับวัดจากนั้นคณะกรรมการจะคัดยอดนักเทศน์เหลือ 10 รูป เพื่อไปอบรมรอบสองที่ส่วนกลางร่วมกับภาคอื่น ๆ ที่วัดมหาธาตุฯ รอบสุดท้ายจะคัดเหลือ 10 รูป ไปศึกษาดูงานแดนพุทธภูมิ(ประเทศอินเดีย) เมื่อกลับมาแล้ววันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 จะแข่งเทศนาเชิงประจักษ์ และตัดสินให้ได้สามเณรธรรมาสน์ทองคำเพียง 1 รูป

          สามเณร 10 รูปที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษา และสุดยอดนักเทศน์ธรรมาสน์ทองจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นการค้นหา และสร้างทายาทผู้จะสืบทอดพระพุทธศาสนาครั้งแรกก็ว่าได้ ขอร่วมสาธุการด้วยครับ.

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์