หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เทศกาลลิ้นจี่และมะม่วง

Author by 5/06/14No Comments »

เคาะสนิม180            เร็วๆ นี้ นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัด นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัด นายทองสุข พระบาง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ อบจ.เชียงใหม่ นายณรงค์ เจษฎาพันธ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง และตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวจัดงานเทศกาลลิ้นจี่ดีที่เชียงใหม่ และงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ 

หลายปีแล้วที่เชียงใหม่ไม่ค่อยจัดงานลิ้นจี่ มะม่วง ลำไย รวมถึงไม่ได้มีวันพืชผลต่าง ๆ เช่นวันข้าวหอมมะละ วันข้าวเหนียวสันป่าตอง วันหอมหัวใหญ่ กระเทียม ส้มเขียวหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันฝรั่ง ฯลฯ หลังจากที่ระบบราชการ และท้องถิ่นนิยมจ้างภาคเอกชนหรือออแกไนซ์ จัดงานบนห้างมุ่งเน้นสร้างภาพ และใช้จ่ายสิ้นเปลือง ไม่เคยประเมินผลสัมฤทธิ์ว่าถูกกลุ่มเป้าหมายเพียงใด แค่ขอให้คนเดินห้างมาร่วมงานก็พอ

เทศกาล “ลิ้นจี่ดีที่เชียงใหม่” จะมีออแกไนซ์รับจัดหรือเปล่าไม่ทราบ แต่ลงมาจากห้างได้ขอสนับสนุนขอให้เป็นงานของชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวได้เดินชมอย่างแท้จริงถึงจะเป็นภาพไม่หรูก็ดี ตามข่าวว่าเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่ ให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนชาวเชียงใหม่ได้บริโภคลิ้นจี่คุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในจังหวัด จะมีระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์กาแลไนท์บาซาร์ (ถนนคนเดินบ้านฮ่อ) ใกล้ไนท์บาซาร์นี่เอง

            หลังจากนั้นจะมีงาน “วันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ ลานข้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ งานนี้ก็ปืดถนนในศูนย์ราชการจัดกันเลย ไม่ต้องเสียค่าเช่า ส่วนคนร่วมงานก็มีทั้งข้าราชการ และพี่น้องประชาชนที่ไปติดต่อราชการยิ่งตรงกับวันศุกร์ด้วย เชื่อว่าคนแน่นแน่นอน

เพราะเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตมะม่วงชั้นหนึ่งส่งออกก็มาก เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคมะม่วง ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้บริโภคมะม่วงคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมน่าสนใจ ด้วยการแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงเชียงใหม่ กว่า 120 สายพันธุ์ มีการประกวดผลผลิตมะม่วง 10 สายพันธุ์ สินค้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 25 อำเภอ รวมทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิต การขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูป การตลาด การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา และการแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออก

ขอเชิญไปร่วมงานทั้งสองกันมาก ๆ และซื้อกลับบ้านกันเยอะ ๆครับ