หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เทิดพระเกียรติพระเทพฯ

Author by 14/12/14No Comments »

เคาะสนิม180       ปฏิทินข่าววันอาทิตย์ของเชียงใหม่ มักจะมีกิจกรรมเบา แต่ต้องตื่นแต่เช้า เช่น วิ่งการกุศล ปั่นจักรยานเพื่อความปรองดองหรือสมานฉันท์ ค่ำมีบันเทิงด้วยดนตรีคืนความสุขประชาชน มีบางอาทิตย์ที่กลายเป็นวันหนัก มีประชุมสัมมนาว่าด้วยปัญหาบ้านเมือง ซึ่งแน่นอนไม่ว่าจะกิจกรรมเบา หรือหนัก ต้องอาศัยภาคราชการเป็นตัวหลักในการประสาน และเปิดงาน

เชียงใหม่มี 1 ผู้ว่าฯ 3 รองผู้ว่าฯ เรียงลงไปมีปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จนถึงนายอำเภอ ท้องถิ่นก็มีนายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต.ต่าง ๆ ถ้ามีกิจกรรมวันหยุดราชการก็หวังจะให้ผู้ว่าฯเปิดงาน ถ้าไม่ว่างก็แจกให้รองหรือหัวหน้าส่วนรับไป รวมถึงกิจกรรมของเอกชน สมาคม ชมรม สโมสรต่าง ๆ งานใดไม่มีข้าราชการผู้ใหญ่ไปเป็นประธานดูท่าจะไม่ไฮโซ

ท่านที่มารับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในเชียงใหม่จึงต้องเสียสละ ทำงานหนัก สุขภาพดี และมีชุดหรู ๆไว้ออกงานอีกด้วย กรณีสุภาพสตรีก็ต้องเตรียมพร้อทั้งเสื้อผ้าหน้าผม ยิ่งออกงานประจำต้องนอนไวตื่นแต่ไก่โห่กว่าจะแต่งหน้าทำผมเสร็จก็แทบไปงานไม่ทัน หากเช้าวันใดมีรถติดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ

สำหรับงานวันอาทิตย์ 14 ธันวาคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาภาคเหนือจัดมหกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เช้าตรู่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นงานสำคัญอยากเชิญชวนไปร่วมกันมาก ๆ เนื่องจากคณะกรรมการมีเวลาประชาสัมพันธ์งานน้อย

คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ บอกว่าในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาภาคเหนือ จัดงานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ พระองค์ท่าน ในงานนี้มีการเดินเทิดพระเกียรติระยะทาง 3 กม.(ไม่มีการแข่งขัน) และวิ่งเทิดพระเกียรติฯ 10.5 กม. (Mini Marathon) แบ่งเป็น 7 รุ่น ประเภทชายและหญิง

ท่านที่ไปร่วมงาน มีโอกาสจะได้รับเหรียญ และถ้วยพระราชทาน โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานจะทูลเกล้าฯ ถวายในวันเสด็จเปิดอาคารใหม่ของสมาคมฯ นอกจากนั้นมีการจับหางบัตรเป็นรางวัลมากมายทั้งตู้เย็น พัดลม ทีวีสีจอแบน 32 นิ้วถึง 10 เครื่อง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายการ มีบริการซุ้มอาหารเช้า อาหารว่างรองรับนักวิ่งและนักเดินด้วย เชิญชวนไปร่วมกันมาก ครับ.