หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เปิดสนามบิน 24 ชม.(2)

Author by 3/09/14No Comments »

  เคาะสนิม180        สนามบินเชียงใหม่ขยายรันเวย์รับปริมาณเครื่องบินพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไม่ถึง 10 ปีก่อน ปัจจุบันเริ่มแออัดอีกแล้ว ในความแออัดนั้น กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชาวเมือง คือ ท่าอากาศยานต้องการเปิดบริการตลอด 24 ชม. แต่ชุมชนรอบข้างไม่ต้องการ แม้จะเห็นความสำคัญของการเติบโตการท่องเที่ยว แต่ความสุขของคนที่อยู่อาศัยหายไป

ในเวทีเสวนาวันนั้น คุณพรชัย จิตนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า การเปิดบริการสนามบิน 24 ชม. จะเป็นการเตรียมพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีชัยภูมิที่ได้เปรียบ มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว หากไม่ฉกฉวยโอกาสนี้ เป็นไปได้สูงที่นักท่องเที่ยวจะไปลงในที่ที่มีความพร้อมกว่า เช่น พม่า กับเวียดนาม จะเป็นการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งที่รายได้ทั้งหมดจะตกอยู่กับชาวเชียงใหม่

เห็นว่า เดียวกันการท่าอากาศยาน ควรให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม และควรพิจารณาให้คนในชุมชนได้รับสิทธิพิเศษ เช่น การจัดแสดง จำหน่ายสินค้าในท่าอากาศยาน การเข้า-ออกสนามบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธความเจริญได้ ไม่ดำเนินการวันนี้ ในอนาคตก็ต้องทำ ขอให้พิจารณาหลายมิติอย่างรอบคอบ อย่างประนีประนอม ให้การเยียวยาขับเคลื่อนไปพร้อมความเจริญ…

รศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการ กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง เห็นว่า เสียงเครื่องบินที่ดังถึง 80 เดซิเบล หากประชาชนในพื้นที่ต้องได้ยินตลอด 24 ชั่วโมง จะกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างมาก ขณะที่เครื่องบินใช้น้ำมันก๊าซ มีสารเคมีกว่า 20 ชนิด โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่อากาศไม่ถ่ายเท จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษา โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ส่วน น.ท.หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผอ.การท่าอากาศยานเชียงใหม่ อธิบายว่า เครื่องบินปัจจุบันมีการทดสอบแรงผลักดันเสียง ซึ่งมีเสียงดังน้อยมาก และต้องผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะให้บินได้ จึงเห็นว่าไม่น่าจะเป็นปัญหา

ผู้มีส่วนได้เสียบอกว่า ได้รับผลกระทบแย่สุดคือหมู่บ้านนิมมานนรดีทิศใต้สนามบิน ต้องทนฟังเสียงเครื่องบินกว่า 200 เที่ยวต่อวันจาก 17 สายการบินระหว่างประเทศและ 8 สายการบินในประเทศ ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ อยากให้เปลี่ยนทิศทางการลง โดยให้ไปลงด้านทิศเหนือ แทนทิศใต้ที่เป็นอยู่จะช่วยลดปัญหาไปได้มาก

ถ้าให้เสนอความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ ผมขอเสนอให้เกลี่ยไปใช้บริการที่เชียงราย ลำปาง หรือแม่ฮ่องสอนจะดีมาก จนกว่าเชียงใหม่จะมีสนามบินแห่งใหม่ตามที่เรียกร้อง และกะเก็งกำไรที่ดินกันไว้เสียก่อนดีไหมครับ.