หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เมืองมรดกโลก

Author by 8/07/14No Comments »

เคาะสนิม180            ถามเข้าไปใน google มรดกโลกคืออะไร ? ได้คำตอบจากศูนย์ข้อมูลมรดกโลก ของกระทรวงวัฒนธรรมไทยว่า คือ สถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา   และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร   เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต

            อาทิ เมมฟิสและสุสานโบราณ ประเทศอียิปต์  เกรท แบริเออร์ รีฟ (แนวปะการังใหญ่) ประเทศออสเตรเลีย หมู่เกาะกาลาปาโกส ประเทศเอกวาดอร์ ทัชมาฮัล ประเทศอินเดีย แกรนด์แคนยอน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออะโครโพลิส ประเทศกรีซ เหล่านี้เป็นตัวอย่างจากทั้งหมด 890 แห่งทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และมรดกโลกทางธรรมชาติ

            ไม่กี่วันมานี้ มีคนพูดถึงการจะยกเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกได้หรือไม่ ขณะที่ผู้ว่าฯเชียงใหม่ คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ก็ตอบว่าจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วนพร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก โดยจะเร่งควบคุมสถานประกอบการ สถานบันเทิงที่ล่อแหลม แล้วหันมาอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่…

            การที่กรมศิลปากรมีแนวคิดจะเสนอยูเนสโก้ ขอให้เมืองเชียงใหม่(หรืออาจจะเป็นทั้งจังหวัด?) เป็นเมืองมรดกโลก ผู้ว่าฯเชียงใหม่เห็นว่าเป็นข่าวดี สอดคล้องกับสิ่งที่จังหวัดกำลังดำเนินการอยู่ คือ การส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งที่สวยงามของเชียงใหม่ให้คงอยู่ตลอดไป แต่ตอนนี้กำลังจัดระเบียบสถานบริการ ไม่ให้มีการแต่งชุดโป๊เปลือยยืนหน้าร้าน หากอยากจะมีบริการแบบนั้นต้องไปอยู่ที่อื่น เชียงใหม่ขายศิลปวัฒนธรรมอันมีค่า ดังนั้น ชาวเชียงใหม่ต้องตระหนักถึงความสำคัญที่กรมศิลปากรได้เล็งเห็นในเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์พิเศษนี้ ทั้งภาษาพูด วิถีชีวิต การแต่งกายต้องรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป และของโลก

            นายสุริยะพูดว่า สิ่งดี ๆ อยู่แล้วจะดำรงไว้ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความเจริญที่จะเข้ามา ปัจจุบันได้มีเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุมความสูงของอาคารรอบคูเมืองเชียงใหม่สูงไม่เกิน 12 เมตร ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตเดิมเท่านั้น ซึ่งจังหวัดจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม

            ใจจริงผมอยากเห็นเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก เอาแค่เมืองเก่าสี่เหลี่ยมคูเมืองก็ได้ แต่เห็นสภาพแล้วเหนื่อยใจ ใครอยากก่อสร้างอะไรก็ทำกันไป ไร้ทิศทาง และสีสัน ท้องถิ่นก็ควบคุมไม่ได้ เอาแค่สถานบริการ เปลี่ยนมาหลายผู้ว่าฯแล้วยังดูแลไม่ได้ จึงกลายเป็น “มรดกโรค” หลายโรคทั้งเมืองรอการเยียวยาผ่าตัดอยู่ต่อไปครับ.