หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เมืองสโลว์ซิตี้

Author by 7/08/12No Comments »

ในอดีตจังหวัดเชียงใหม่จัดงานเทศกาลลำไย เพราะถือเป็นแหล่งผลิตลำไยใหญ่อีกแห่ง ภาคเอกชนก็สนับสนุนด้วยการจัดงานลำไยบอลล์โดยสโมสรไลออนส์เชียงใหม่(โฮสท์) แต่ระยะหลังมา ไม่ค่อยมีกิจกรรมดังว่า คงมีแต่กิจกรรมอื่นที่ยกเข้าไปจัดในห้างสรรพสินค้า ส่วนผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไยจะมีตลาดขายได้หรือไม่ได้ก็ช่าง…

แต่เหนียวแน่นที่สุดเห็นจะเป็นจังหวัดลำพูน จัดงานเทศกาลลำไย ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลำพูน ประจำทุกปี ปีนี้เปิดงานไปแล้วตั้งแต่ 3-12 สิงหาคม ที่สนามกีฬากลาง โชว์เค้กลำไยที่ใหญ่ที่สุดในโลก 109 ปอนด์ เพื่อส่งเสริมการผลิตลำไยพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยว

            เทศกาลลำไยผลไม้มหัศจรรย์เมืองลำพูนอาจไม่ค่อยได้รับความสนใจจากคนเชียงใหม่หรือแม้ในพื้นที่ แต่ต่างจังหวัด และชาวต่างประเทศไปร่วมกันคึกคัก เพราะนอกจากจำหน่าย และประกวดผลผลิตการเกษตรแล้ว ยังมีขบวนแห่และรถประดับลำไย ประกวดธิดาชาวสวนลำไย ขบวนแห่จากประตูช้างสีเคลื่อนไปตามถนนอินทยงยศ ผ่านศาลากลาง เข้าสู่สถานที่จัดงาน

วันถัดมา สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเสริมเทศกาลลำไยด้วยการชวน “ขี่จักรยาน กินลำไย ไปลำพูน”  และที่น่าสนใจ คือ การเปิดตัวสัญลักษณ์ Lamphun Slow City ให้รูปแบบการท่องเที่ยวของเมืองลำพูนที่ไม่เหมือนใคร โดยผู้ว่าฯ สุรชัย ขันอาสา เป็นประธาน จากหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ไปยังแหล่งปลูกลำไยพันธุ์ดีรอบเมือง เพื่อไปแวะกินลำไยในสวนเกษตรกร

งานนี้สมาคมท่องเที่ยวเมืองหละปูนหวังดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องสุขภาพ เรื่องการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนเมืองแท้ ๆ เป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองลำพูน ตามแนวคิด Lamphun Slow City จึงมีการเปิดตัวสัญลักษณ์ Lamphun Slow City ในงานด้วย

ผู้ว่าฯสุรชัย ขันอาสา บอกว่าเพราะชาวลำพูน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย บ้านเมืองสงบ ร่มเย็นเป็นเมืองพระเมืองพุทธมายาวนาน แสดงถึงความเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นสุข การกินอยู่ต่างๆ จึงไม่รีบร้อน และระมัดระวังแม้กระทั่งการขับขี่รถก็ตาม จึงอาจถูกมองจากคนต่างจังหวัดเรื่องความล่าช้า “ใจเย็น” พอสมควร แต่ในความใจเย็นนั้นทำให้ลดความสูญเสียลงได้ …

         จังหวัดลำพูนจึงสานแนวคิด Lamphun Slow City ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม คนลำพูนที่ข้ามมาจดทะเบียนรถเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่น ผู้ว่าฯไม่เห็นด้วย นอกจากภาษีไม่เข้าจังหวัดแล้วยังแปลกแตกต่างอีกด้วย !!

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์