หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เยียวยา นร.ไปไต้หวัน

Author by 5/01/15No Comments »

   1420191454       เห็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการให้ทุนนักศึกษาไปเรียนไต้หวันหลายมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิทยาศาวตร์ และศิลปศาสตร์มานานแล้ว ว่ากันว่าเกาะไต้หวันเล็ก ขนาดนั้นมีมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง และคนไทยก็ไปเรียนจำนวนมาก ที่เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีโครงการส่งนักศึกษาไปเรียน

แต่ ต้องมาสงสัย กรณีให้ทุนนักเรียนจากภาคเหนือไปไต้หวัน โดยมีส่วนราชการ และเอกชนร่วมกันสนับสนุนแล้วเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหัวละ 40,000 บาท เมื่อถึงวันเดินทางกลับไม่ได้ไป สาเหตุเพราะขอวีซ่าเข้าไต้หวันไม่ได้ นักเรียนที่มุ่งหวังไปเรียนต่างประเทศเลยเคว้งคว้าง พอจะกลับมาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในไทยก็ไม่ทันเวลา น่าเจ็บปวด คือ มีการเลี้ยงส่งกันแล้วไม่ได้ไปเรียน และจะขอคืนเงินค่าใช้จ่ายราวครึ่งแสนกลับไม่มีใครรับผิดชอบ

ผู้ว่าฯ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เล่าเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนฟังวันแถลงข่าวนัดสุดท้ายของปี 2557 บอกสงสารนักเรียนและผู้ปกครองเหล่านั้นมาก เมื่อมารับตำแหน่งที่เชียงใหม่ได้ทราบปัญหา ก็พยายามเร่งรัดหาเงินมาคืนผู้ปกครอง ล่าสุดได้คืนให้ไปอีกส่วน ยังค้างอีกคนละ 1-2 หมื่นบาท เป็นเงินราว 6 ล้านบาท จะต้องรณรงค์หาเช่นจัดคอนเสริ์ตการกุศล หรือรับบริจาคเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้ครบทุกราย

พิธี มอบเงินเยียวยาผู้มีผลกระทบจากโครงการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) วันปลายเดือนธันวาคม 2557 จึงมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ 193 คนมารับด้วยความดีใจ (แต่ภายในปวดใจ) จังหวัดจ่ายเงินไป 7,720,000 บาท จากที่ได้บรรเทาความเดือดร้อนไปแล้ว 1,584,000 บาท ซึ่งยังขาดอีก 6,136,000 บาทจะครบถ้วน

เงินที่นำมาคืนแก่นักเรียน ทราบว่ามาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับหลายหน่วยงานแก้ไขปัญหา เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์เงินเยียวยาไปส่วนหนึ่ง 694,000 บาท และกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม. เขต 34 ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเงิน 890,000 บาท

ส่วนเงินที่ยังขาด ไปจะต้องใช้คืนผู้ปกครองนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 จะจัดมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ เวทีสานฝันสร้างสรรค์เยาวชนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ได้เงินมาอีกส่วนแล้วเยียวยาให้ครบ…

เงินคืน ก็ส่วนเงินคืน แต่จะต้องสอบสวนเอาผิด รวมทั้งลงโทษทางวินัยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ยืนยันอย่างแข็งขัน ก็คอยดูหนังเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร ?

 

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์