หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เรื่องของคนมีมรดก

Author by 23/09/14No Comments »

เคาะสนิม180         เคยเขียนเรื่องภาษีมรดกไปเดือนก่อนแล้ว ยังไม่ลงรายละเอียด วันนี้มีผู้ใจดีส่งข้อมูลจากกระปุกดอทคอมมาให้ ผมเห็นว่ามีประโยชน์ โดยเฉพาะคนที่มีมรดกหรือจะได้รับมรดก ส่วนคนจน ๆ จะรับรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไร อาจดีใจลึก ๆก็เป็นได้ ผู้รู้อธิบายว่า การที่รัฐบาลชุด คสช.จะแก้ไขกฎหมายเพิ่มภาษีมรดกครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเห็นดีด้วย แต่คนเสียประโยชน์ย่อมไม่เห็นดี แต่จะออกฤทธิ์ทำให้การแก้ไขกฎหมายนี้เป็นหมันไปได้หรือเปล่า ?

            ภาษีมรดก จะบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีการโอนทรัพย์สิน จากบิดามารดา คนในครอบครัวหรือผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เสียชีวิตหรือยังไม่เสียชีวิต แต่โอนให้ทายาทหรือใครก็ตามเป็นผู้รับมรดก ในประเทศที่เจริญแล้วจัดเก็บตามความสามารถในการเสียภาษีหรือตามฐานะ โดยคำนวณจากทรัพย์สินในกองมรดกทั้งหมดแล้วหักภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 หรือมากกว่านั้น และยังแบ่งเป็นมรดกที่ตกแก่ทายาทเสียภาษีต่ำกว่าผู้ไม่เป็นทายาท เป็นต้น

            พ.ร.บ.ภาษีมรดกที่จะแก้ไขใหม่โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้ ยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่า จะเลือกแบบใด แต่ที่มีธงไว้ คือ จะประกาศใช้กฎหมายนี้ภายในปี 2558 ตามที่กรมสรรพากรเสนอ ซึ่งคาดกันว่าภาษีมรดกฉบับใหม่ จะเป็นแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

           1. เก็บภาษีมรดกจากผู้รับ 5% ของมูลค่าทรัพย์สิน แต่ไม่เกิน 30% 2. เก็บภาษีมรดกอัตราเดียว 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน และยกเว้นสำหรับมรดกที่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท 3. เก็บภาษีกองมรดกแบบขั้นบันได คือ ทรัพย์มรดกสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาทแรก ไม่เสียภาษีมรดก ทรัพย์มรดกสุทธิส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท เสียภาษีมรดก 10% หรือทรัพย์มรดกสุทธิส่วนที่เกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีมรดก 20%

           นอกจากนั้น อาจพิจารณาใช้วิธีเก็บภาษีการรับมรดกเป็นขั้นบันได คือ ทรัพย์สินสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทแรก ไม่เสียภาษีมรดก ทรัพย์สินสุทธิส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท เสียภาษีมรดก 10%หรือทรัพย์สินสุทธิส่วนที่เกิน 40 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีมรดก 20%

            ทั้งหลายเล่านี้ ว่ากันเป็นเพียงการคาดเดา อัตราภาษีมรดก ปี 2558 จะออกมาแบบใดยังไม่มีใครรู้ อาจจะมีการพิจารณาปรับปรุงใหม่แบบก้าวหน้าหรือจะเห็นใจมหาเศรษฐี ประเภทที่มีมรดกเป็นแสนล้านถูกหัก 20-30% ลูกหลานทายาทก็แทบกระอักตายก่อนได้รับพินัยกรรม

            แต่ทั้งหมดเป็นการออกกฎหมายเพื่อความเป็นธรรม ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม คนรวยมีทรัพยากรในมือมากก็ต้องช่วยชาติมาก ถือเป็นเรื่องยุติธรรม ตรงข้ามกับรวยมาก ยิ่งเอาเปรียบสังคมนั้น โลกวุ่นวายครับ.