หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เร่งทำผลงาน

Author by 16/06/15No Comments »

      สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ copy    เหลือเวลาอีก 3 เดือนครึ่ง ผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ก็จะอำลาราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี ในช่วงนี้จึงเห็นทำงานหนักเพื่อทำผลงาน ไม่ได้เอาไว้แข่งใคร แต่เพื่อความภูมิใจในเวลาสั้น ที่อยู่เชียงใหม่ สามารถทำอะไรไว้หลายอย่าง ซึ่งวันเสาร์ผ่านมาเห็นเพื่อนสื่อไปร่วมจิบกาแฟในจวนผู้ว่าฯ พอดีไม่ทราบ จึงไม่ได้ถามความรู้สึกตรง ว่าตั้งใจจะทำอะไรเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวัน”ครูบาศรีวิชัย” ผู้ว่าฯกล่าวปราศรัยว่า จังหวัดมุ่งหวังให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีเจริญก้าวหน้า อาทิ การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามยาเสพติด จัดระเบียบสถานบริการไม่ให้เปิดบริการเกินเวลา กวนขันวินัยจรารจร ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมหมวกนิรภัย เพื่อให้มีความปลอดภัย

ภารกิจที่ว่านี้ก็สำเร็จ พิสูจน์ผลการดำเนินงานจากสถิติจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเฉพาะจากรถมอร์เตอร์ไซด์ลดลง การตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยของตำรวจไม่ได้ทำให้ประชาชนเดือดร้อน แต่เป็นมาตรการที่ช่วยให้มีวินัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน…

ส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ท่านสุริยะบอกเร่งแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ บางเรื่องต้องใช้เวลาเนื่องจากติดขัดระเบียบกฏหมาย ที่เรียกร้องเข้ามามาก ทั้งเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องใช้เวลามาลงรายชื่อรวบรวมให้กองสลากเลือก แต่ขอให้ขายในราคาควบคุมใบละ 80 บาท และควรมีอาชีพอื่นเสริมด้วย  เรื่องที่ดินทำกิน ทางจังหวัดได้รวบรวมไว้เมื่อมีโครงการจัดสรรที่ดินทำกินของรัฐ ก็จะได้ตรวจสอบและทำประชาคมหมู่บ้านต่อไป

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พูดถึงนโยบายรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ ข้าราชการยุคนี้ไม่มีคอรัปชั่น ไม่มีค่าอำนวยความสะดวก ไม่มีค่าหัวคิว ไม่มีเงินทอน ซึ่งส่วนราขการได้ร่วมกันปฏิญาณตนที่จะทำให้ราชการใสสะอาด บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมอย่างแท้จริงไปแล้ว จึงหวังว่าปัญหานี้น่าจะลดลง…

          ตอนท้ายท่านฝากให้ชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพราะจากการโหวตของนักท่องเที่ยวจีนทางเวปไซด์ของจีนลงความเห็นว่าเชียงใหม่น่าเที่ยวอันดับหนึ่ง ขอร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวให้ดี พ่อค้าแม่ค้าให้ค้าขายด้วยความยุติธรรม สินค้าติดป้ายราคา แพงก็ติดราคาว่าแพง ถูกก็ติดราคาว่าถูก บรรจุภัณฑ์ต้องชัดเจน ผลไม้ที่เสียหรือผักที่ใส่สารเคมีมากกันแมลง เพื่อให้สวยงาม เราไม่กินก็ไม่ควรขายให้ผู้อื่น เพราะถือว่าเป็นบาปฯลฯ

เป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่นั้นเหนื่อยมาก ทำงานแทบไม่มีวันหยุด ต้องทำผลงานทั้งพูดทั้งทำให้ประชาชนเห็นอย่างนี้แหละครับ.

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์