หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เศรษฐกิจปีวอก

Author by 9/02/16No Comments »

เคาะสนิม180                ภาษาบู้ลิ้มว่า ต้องเหลียวหลัง-ดูหน้า แล้ววิเคราะห์สถานการณ์ก่อนตัดสินใจเข้าสู่สนามชัย ภาวะเศรษฐกิจก็เช่นกัน ลองมองย้อนหลังไป เกิดสิ่งใดขึ้น มาถึงวันนี้เป็นอย่างไร จึงจะมองแนวโน้มไปข้างหน้าได้ ล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินไตรมาสสุดท้ายของปี 2558

นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผอ.อาวุโสแบงก์ชาติภาคเหนือ       แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือในไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้วว่าแรง    ขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนของภาครัฐ การค้าชายแดนที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง และการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้สัมพันธ์     กับภาคท่องเที่ยว แต่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวในระดับต่ำ โดยเฉพาะหมวดภาคการก่อสร้าง รายได้เกษตรกรลดลงต่อเนื่อง ทั้งด้านผลผลิตและราคา ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอจากภาวะส่งออกไปประเทศคู่ค้าชะลอลง และบางส่วนได้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งขัน

แสดงว่าภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือช่วงปลายปีที่เพิ่งผ่านพ้น แย่สุด ๆในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมส่งออก ถึงกับมีการปิดโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และเลิกจ้างงาน ส่งผลกระทบต่อแรงงานมิใช่น้อย แต่มามีรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง…

ผอ.สิงห์ชัย บุณยโยธิน พูดถึงเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือมาถึงต้นปีว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อติดลบน้อยลงจากไตรมาสก่อน ส่วนสำคัญมาจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงและอัตรา    การว่างงานก็ทรงตัวในระดับต่ำ ส่วนด้านเงินให้สินเชื่อ และเงินฝากของ  ธนาคารพาณิชย์ถือว่าขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

“โดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยหลักที่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องนักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนมากขึ้น ส่วนใหญ่เดินทางด้วยเที่ยวบินตรง และเช่าเหมาลำเข้ามาเพิ่มขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในภาคเหนือเพิ่ม ส่วนนักท่องเที่ยวไทยนอกจากท่องเที่ยวมากขึ้นตามฤดูกาลแล้วยังเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีคึกคัก จึงเป็นเครื่องชี้วัดว่าท่องเที่ยวมีความสำคัญเพิ่มขึ้น”

                ทั้งจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน อัตราเข้าพักของโรงแรม ราคาห้องพักเฉลี่ย และยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ รวมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23.4 โดยต่อเนื่องโดยเฉพาะงบประมาณการก่อสร้างจ้างเหมาภาครัฐทำให้เงินภาษีออกมาหมุนเวียน…(พรุ่งนี้มาต่ออีกวัน)