หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เศรษฐกิจภาคเหนือ

Author by 10/03/15No Comments »

เคาะสนิม180         ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ(เชียงใหม่) ส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือของเดือนมกราคม 2558 มาให้ต้นมีนาคม ถือเป็นสรุปผลการวิเคราะห์ล่าสุดที่แบงก์ชาติจัดทำ มีอะไรน่าสนใจไม่น้อย

          รายงานดังกล่าวสรุปว่า ภาพรวมปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน แรงขับเคลื่อน มาจากการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นในกลุ่มสินค้าจำเป็น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวในเกณฑ์ดีรายได้ เกษตรกรเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และรายได้นอกภาคเกษตรปรับดีขึ้น รวมทั้งราคาน่ำมันอยู่ในระดับต่ำ ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว ทั้งสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ

          อย่างไรก็ตาม แรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายงบลงทุนของภาครัฐในเดือนนี้ลดลง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังลดลง โดยส่วนหนึ่งมาจากการชะลอตัว ในภาคอสังหาริมทรัพย์ สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อลดลง อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ แม้ปรับเพิ่มขึ้นบ้างตามการว่างงานในภาคเกษตรและก่อสร้าง ขณะที่เงินฝากของ        ธนาคารพาณิชย์ชะลอลง ส่วนเงินให้สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

          หากแปลตามภาษาชาวบ้านก็ต้องว่า เข้าสู่ปีแพะ 2558        ในเดือนแรกสถานการณ์ทั่วไปยังไม่ดีนัก เศรษฐกิจและการเงินดีขึ้นจาก   เดือนธันวาคมเล็กน้อย ประจวบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถูกลง ทำให้ประชาชนจับจ่าย และท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้น ขณะที่รายได้เกษตรกรก็ดีขึ้นบ้าง แต่กลับพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐลดลง และไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นเลย

          เมื่อบวกกับการลงทุนภาคเอกชนลดลง และชะลอตัว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน และบ้านจัดสรรเงียบสงบสลบมานาน ก็ยังเหงาต่อไป นี่จะเป็นผลลบต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคมตามมาเป็นแน่ รวมถึงการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันอย่างต่อเนื่องมาหลายระลอก แล้วภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เมื่อไร ?

          แบงค์ชาติภาคเหนือ ชี้ถึงแรงขับเคลื่อนที่มาจากการเบิกจ่ายภาครัฐว่าแผ่วลงมาก ทั้งการเบิกจ่ายงบประจำและลงทุนที่ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.1 และ 11.5 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการโอนเงินอุดหนุนทั้งที่เป็นรายจ่าย ประจำและลงทุนให้กับท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาจำนวนมากในปีก่อน ประกอบกับการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการโดยไม่ผ่านระบบงานของคลังจังหวัด นอกจากนั้น การเบิกจ่ายจากหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.5 เพียงการก่อสร้างชลประทาน ทางหลวง ทางหลวงชนบท และกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

          ท้ายของรายงาน ระบุจะอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนมกราคมถือว่ายังไม่เลวร้ายเกิดนไป โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่ต้องกังวลมากนักครับ.