หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เศรษฐกิจเหนือ

Author by 7/04/12No Comments »

มีการประเมินการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในช่วงสงกรานต์ เพียงช่วง 7-8 วันที่จะถึงนี้จะมียอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 103,000 ล้านบาท ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายจึงเตรียมเงินสดใส่ไว้ในตู้ ATM เต็มที่ ว่ากันว่าใส่เข้าไว้ตั้งแต่ช่วงหยุดยาว 6-9 เมษายนระลอกแรก และจะอัดลงไปช่วง 13-16 เมษายนอีกเต็มที่

เทศกาลท่องเที่ยวรับปีใหม่ 2555 ก็หนหนึ่ง ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ดี เพราะมีการใช้จ่ายเงินทองหมุนเวียนมากที่สุด สามารถปรับสถานการณ์เศรษฐกิจให้พลิกฟื้นกลับมาใกล้ปกติได้ หลังจากบ้านเมืองประสบมหาอุทกภัย ทำเอาความไทยซึมเศร้าไปพักใหญ่ในช่วงตุลาคม-ต้นธันวาคม ประกอบกับรัฐบาลไขก๊อกนำเงินออกมาช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จึงทำให้ภาวะเศรษฐกิจกลับคืนได้เหมือนเดิมได้เร็ว

ต้นเมษายน แบงก์ชาติแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ กุมภาพันธ์ 2555 ว่าขยายตัวดีต่อเนื่องในเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ โดยการท่องเที่ยวยังขยายตัวดีต่อเนื่อง การผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมขยายตัวดี ส่งผลให้การส่งออกเร่งตัวและมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่การบริโภคยังขยายตัวได้ไม่เต็มที่ จากปัญหาการขาดแคลนรถยนต์ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ

มีเพียงการลงทุนยังหดตัว ด้านเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อ ชะลอลงต่อเนื่อง ตามราคาอาหารสด แต่ราคาพลังงานยังเร่งสูงขึ้น การว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ด้านเงินให้สินเชื่อ และเงินฝากขยายตัวดี…ที่น่าสนใจคือ การอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน แม้สินค้าในหมวดยานยนต์ยังขาดแคลน มีแต่สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่ขายดิบขายดี คงจะชดเชยจากช่วงน้ำท่วม

ที่สำคัญอีกด้าน คือการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดของภาคเหนือเข้าสู่ภาวะปกติภายหลัง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2555 ประกาศใช้ มีการเบิกจ่าย 19,565.6 ล้านบาท ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนลดลงเนื่องจากโครงการต่าง ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ ด้านการส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ ขยายตัวร้อยละ 44.2 เป็นมูลค่า 360.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการส่งออกผ่านด่านชายแดนทั้งพม่า ลาว และจีนตอนใต้

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ร้อยละ 3.94 ตามราคาอาหารสดและราคาพลังงานเร่งสูงขึ้นต่อเนื่อง อัตราการว่างงานมกราคม 2555 ลดลงเหลือร้อยละ 0.6 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมก็ขยายตัวต่อเนื่อง แต่พบว่ามีผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้น

ครับ ตรงนี้มีนัยสำคัญที่จะเห็นผลในเดือนนี้เดือนหน้า เมื่อค่าแรงปรับสูงขึ้นในจังหวัดอื่นคนจะอพยพหางานทำที่มีรายได้ดี และจะขาดแคลนแรงงานในต่างจังหวัด ขณะที่ราคาสินค้าจะพุ่งสูงตามค่าจ้างวันละ 300 บาทแน่นอน.