หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

แก้ที่ต้นเหตุ

Author by 14/09/14No Comments »

  เคาะสนิม180        วันเสาร์ผ่านมา สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ 1 ร่วมกับ 4 หน่วยงาน คือ จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ แก้ปัญหาคลองแม่ข่าเน่าด้วยการเปิดประตูน้ำจากคลองชลประทานแม่แตง ส่งน้ำเข้าอ่างแม่หยวก แล้วผันลงคลองซอยเพื่อส่งน้ำเข้าคลองแม่ข่าที่บ้านแม่หยวก ไล่น้ำเสียให้ผ่านใจกลางเมืองลงไปด้านล่าง…

นับเป็นครั้งแรกที่มีหลายหน่วยงานล้วนสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่า ที่มีสภาพเน่าเสียมานานกว่า 40 ปีแล้ว คนมีบ้าน โรงงานอยู่ใกล้ก็ทิ้งน้ำเสียลงไป ซ้ำร้ายยังถูกบุกรุก สร้างบ้านเรือนคร่อมลงไปในคลอง เลวร้ายที่สุดก็ คือ ทำส้วมปล่อยลงไป และทิ้งขยะสารพัด แม้แต่ซากสัตว์เน่าก็ส่งลงไปในคลองแห่งนี้

ผู้จะเข้ามาบริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกยุค ล้วนใช้โครงการบูรณะฟื้นฟูคลองแม่ข่ามาหาเสียง หรืออ้างบรรจุไว้ในโครงการที่จะทำ แต่ที่สุดก็ทำไม่ได้สักคณะ เพราะปัญหานี้ใหญ่โตเกินกำลัง ทั้งยังจะต้องได้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชน ที่ต้องใช้ทั้งความร่วมมือ และมาตรการทางกฎหมาย แบบไม่ลูบหน้าปะจมูก

ครั้งหนึ่งเคยมีการติดตั้งระบบท่อใหญ่สูบน้ำแม่ปิงขึ้นมาเพื่อไล่น้ำเสียในคลองแม่ข่า แต่ก็ต้องหยุดไป จะเป็นที่สูบน้ำพังหรือไม่มีงบหรือไม่มีความตั้งใจสานต่อไม่ทราบได้ ต่อมา ดร.วสันต์ จอมภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ร่วมกับชุมชนหลิ่งกอก และชุมชนตลอดแนว จัดโครงการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าก็ตื่นกันแค่ปีสองปี จากนั้นไม่มีการสานต่อ น้ำใสจึงเกิดขึ้นไม่ได้ในคลองแม่ข่า

มีคนไปดูงานเกาหลีใต้ ไปเห็นคลองซองเกซอนที่เทศบาลเขาพัฒนาจากคลองน้ำเน่า ให้กลายเป็นคลองน้ำใส มีน้ำพุ น้ำไหลนั่งเล่นและท่องเที่ยวกันทุกวัน ผมก็ไปเห็นมาก็ไม่ได้ทึ่งอะไร เพราะทราบว่าลงทุนมหาศาลมาก และทุกวันนี้ยังต้องจ่ายค่าผันน้ำเข้าคลองวันละ 3 แสนบาท มาเล่าให้ บก.อินสม ปัญญาโสภา ฟังแล้วก็บอกไม่ยั่งยืน เคยเสนอแนะจังหวัด เทศบาล และ ดร.วสันต์แล้ว ต้องผันน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเข้ามาช่วยเท่านั้น เอาแม่น้ำปิงขึ้นมาก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิงแพงมาก…

          ;ขอบคุณที่ชลประทานเชียงใหม่ร่วมมือ และเห็นว่าน้ำในฤดูฝนมีมากอยู่แล้ว ปล่อยลงไปเหมือนทิ้งเปล่าเอามาลงคลองแม่ข่าดีกว่า แต่ปัญหาที่น่าหนักใจคงมีต่อไป เพราะไหนๆ จะแก้ที่ต้นเหตุแล้ว ทั้งการจัดการกับผู้บุกรุกซึ่งตลอดเส้นทางน้ำสายน้ำตั้งแต่เขตแม่ริม เมืองลงไปถึงหางดงมีกว่า 2 พันราย ทั้งคนทิ้งขยะ และน้ำเสียหลายพันครัวเรือนจะแก้ไขอย่างไร เห็นทีขอความร่วมมืออย่างเดียวไม่ได้ผลครับ.