หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

โครงการเชียงใหม่อ่าน

Author by 5/05/14No Comments »

            งานฉลองชัยไทยนิวส์สู่ปีที่ 44 สิงหาคมปีกลาย ชูธงเรื่อง “เชียงใหม่อ่าน” มุ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาอ่านหนังสือหรือสนใจเรื่องการอ่าน รักการอ่านเพิ่มขึ้น โดยมีหลายภาคส่วนให้การสนับสนุน และบ้างก็นำร่องไปก่อนแล้วโดยเฉพาะอาจารย์ชัชวาล ทองดีเลิศ ผอ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และในฐานะเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก  

ต้นมีนาคมที่ผ่านมา ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาฯ ก็มีจัดทอดผ้าป่าหนังสือ และระดมรับบริจาคทั้งปัจจัย และหนังสือมาตลอดเวลาถึงวันนี้ก็ยังเปิดรับ หลังสุดได้ฟังอาจารย์ชัชวาลพูดในรายการวิทยุ อสมท. เชียงใหม่ ทราบว่าวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 มีกิจกรรม “บาทเดียวก็อ่านได้” เพื่อสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นนครแห่งการอ่าน แต่เขียนไม่ทันวันงานเสียแล้ว อย่างไรเมื่อตั้งใจเขียนถึงก็ขอนำเสนอต่อ

คุณกริ่งกาญจน์ เจริญกุล นักจัดรายการวิทยุ อสมท. เชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า โครงการเชียงใหม่อ่าน เปิดตัวกิจกรรม “บาทเดียวก็อ่านได้” เพื่อให้เชียงใหม่ให้เป็นนครแห่งการอ่าน  ตามแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้สนับสนุนกิจกรรม 1 Book 1 Baht บาทเดียวก็อ่านได้ขึ้น โดยเปิดตัวกิจกรรมครั้งแรกที่ “ข่วงการอ่าน” ในงานข่วงนี้ดีแต้ วันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ที่หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

โครงการเชียงใหม่อ่าน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเครือข่ายการศึกษาทางเลือก 11 องค์กร อันได้แก่ กลุ่มบ้านเรียน โรงเรียนชุมชนมอวาคี ชุมชนสมเด็จย่า โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียง เชียงใหม่เขียวสวยหอม โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา TISM สโมสรนักเขียนเชียงใหม่ กลุ่มบ้านใหม่สามัคคี และร้านเล่า

วัตถุประสงค์ จะสร้างให้เชียงใหม่เกิดพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการอ่านที่หลากหลายตั้งแต่ในระดับจังหวัด ชุมชน โรงเรียน และครอบครัว เกิดกลุ่มเครือข่ายรักการอ่าน แกนนำส่งเสริมการอ่านในระดับพื้นที่ ชุมชน รวมถึงกระตุ้นให้คนในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เกิดวัฒนธรรมการอ่านที่อยู่ในวิถีชีวิต ยกระดับการอ่านสู่การอ่านได้อ่านเป็น สามารถถ่ายทอดต่อได้

กิจกรรมบาทเดียวก็อ่านได้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่เกิดจากความคิดว่า อยากอ่านต้องได้อ่าน และอ่านอย่างมีความสุข โดยทางผู้จัดงานนำหนังสือมาให้แลก หรือมาแบ่งปันในราคาเริ่มต้นเพียงเล่มละบาทเดียว

เรียกว่า “ข่วงการอ่าน” ซึ่งกิจกรรมบาทเดียวก็อ่านได้นี้ จะทำต่อเนื่องไปทุกวันเสาร์แรกของเดือน ที่บริเวณหน้าห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียง” ครับ.