หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

โซนสถานบริการ

Author by 26/08/15No Comments »

    เคาะสนิม180      คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ถือเป็นกฎเหล็กควบคุมสถานบริการอย่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดังที่เคาะสนิมไปแล้วสองวัน มีการปิดสถานบริการใกล้สถานศึกษา และมหาวิทยาลัยในหลายจังหวัด โดยเฉพาะเชียงใหม่ถูกสั่งปิดหลายแห่ง และปิดตัวเองไปอีกไม่นับ รวมกับที่รอตั้งแท่นลงนามปิดของผู้ว่าฯเชียงใหม่อีก 11 แห่ง

สถานบริการในท้องที่ใดเปิดเกินเวลา และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษา บรรดาผู้กำกับ รองผู้กำกับสถานีนั้น ๆ ถูกลงโทษย้ายด่วน และตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็มี นี่คือมาตรการเฉียบขาดที่เกิดขึ้น เพราะการละเลยเพิกเฉยมานาน พอเอาจริงขึ้นก็เกิดความระส่ำระสาย ถามว่าถูกต้องหรือไม่ที่มีการกวดขนเป็นพิเศษอย่างนั้น ก็ตอบว่าไม่ผิด แต่ผลกระทบตามมาหลายอย่างที่ควรรับฟังเช่นกัน

โดยเฉพาะความหมายของคำว่า สถานบริการจะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาเกิน 300 เมตร จะขีดเส้นตามถนนหรือตามรัศมีทางอากาศ จะปฏิบัติอย่างไรกรณีสถานบริการที่คาบเกี่ยวในระยะ 300 เมตร และรัฐจะมีอะไรรองรับกับการตกงานของพนักงานสถานบริการ ซึ่งถ้าว่าตามความจริงจะต้องปิดอีกมากมาย ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่กระเตื้อง และภาษีที่เคยเก็บได้จากสถานบริการต่อไปก็จะลดลงโดยอัตโนมัติ

ผลกระทบจากมาตรการเข้มงวดกวดขันสถานบริการตามคำสั่ง คสช.ครั้งนี้ น่าศึกษา และรัฐจะต้องกำหนดความชัดเจนให้ได้ พร้อมกันนั้นจะหาทางเยียวยาช่วยเหลือคนตกงานไปพร้อมกัน หากว่าจะใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดโซนอนุญาตให้สถานบริการเปิดต่อจากนี้ไปถึงอนาคต

นอกจากนั้น ร้านอาหาร-ภัตตาคารที่ไม่เข้าข่ายสถานบริการ ที่จะเปิดต่อไปนี้ หากใกล้สถานศึกษาภายใน 300 เมตร จะต้องปรับเปลี่ยนการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มใหม่ โดยปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งมีข่าวว่าภายในร้านไม่จำหน่าย แต่ลูกค้าสามารถนำเข้าไปดื่มได้นั้น เป็นการลักหลั่นไต่เส้นกรอบกฎห้ามหรือไม่ หรือเพียงคำประกาศเพื่อให้ตื่นกลัวกันไปพักหนึ่ง แล้วค่อยกลับคืนสภาพเดิมต่อไป

คุยกับผู้ประกอบการสถานบริการ บอกไม่ได้ห่วงตัวเขา แต่ห่วงพนักงานจะถูกเลิกจ้าง แล้วจะไปทำมาหากินอะไร ทั้งยังห่วงไปถึงการเสียภาษี ซึ่งปกติเคยจัดส่งตามที่สรรพากรกำหนดครบถ้วน แต่ต่อไปจะต้องปรับฐานภาษีลง เนื่องจากรายได้ลดลงหรือไม่ได้ทำกิจการแล้ว และเมื่อคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แนะว่าร้านอาหารควรปรับตัวเองด้วยการไม่ขายสุรา และเบียร์ จะทำให้สังคมดีขึ้น ส่วนผับบาร์สมควรจะมีโซนชัดเจนได้แล้ว…

สรุปว่า ถ้ามาตรการตามคำสั่ง คสช.จะมีผลไปอีกยาว  ดังนั้น โซนสถานบริการจะต้องถูกกำหนดออกมารับรองโดยเร็วๆครับ.