หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

โปรดเกล้าฯงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

Author by 21/07/15No Comments »

570119          มีข่าวแจ้งว่า รัฐบาลได้เตรียมการจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ซึ่งคงจะทำให้มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไปอย่างสมบูรณ์ในไม่ช้า โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ คือ หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และพระเมรุ วัดเทพสิรินทราวาส ราชวรวิหาร

การเตรียมการจัดงานพระราชพิธี   พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยการบูรณะราชรถนำ ราชรถเชิญพระโกศ การบูรณะอาคารซ่าง การออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ ได้เตรียมการฝึกซ้อมและมีความพร้อมสามารถจัดแสดงได้ การจัดขบวนพระอิสริยยศ กำหนดไว้ ๒ ริ้วขบวน คือ- ริ้วขบวนที่ 1 การเชิญพระโกศสู่พระเมรุโดยราชรถ ใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ไปตามเส้นทางถนนพระสุเมรุ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศไปตามถนนหลานหลวง เลี้ยวขวาไปตามถนนกรุงเกษม เลี้ยวขวาถนนหลวง เข้าสู่สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาสฯริ้วขบวนที่ 2 การเชิญพระโกศเวียนรอบพระเมรุโดยราชรถ 3 รอบ

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขต กทม.ที่วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพศิรินทราวาสฯ และตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานเขต 46 เขต ส่วนภูมิภาค โดยจังหวัดและอำเภอพิจารณาความเหมาะสมในจังหวัดและอำเภอละ 1 แห่ง ส่วนอำเภอเมืองจัดพิธีร่วมกับจังหวัด ให้คำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสามารถเดินทางร่วมพิธีได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนั้นในหลวงโปรดเกล้าฯให้หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำพระรูปจำลอง 3 ขนาด เพื่อให้ประชาชนมีไว้สักการบูชา โดยกรมศิลปากรจัดปั้นหุ่นเพื่อทรงหล่อ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังมีใบแจ้งความให้ศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมในการพระราชกุศลนี้ โดยกองคลัง สำนักพระราชวังได้เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ชื่อบัญชี “หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เลขที่บัญชี “061-211535-6″ ซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.