หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

โพรงใต้พิภพ

Author by 12/05/14No Comments »

          เห็นภาพบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว ติดกับบ้านห้วยส้าน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีน้ำโคลนผุดขึ้นมาต่อเนื่องหลายวัน ล่าสุดวันศุกร์ก็ยังผุดออกตามท้องนาเพิ่มอีกหลายจุด ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเห็น และต่างวิเคราะห์วิจารณ์จะเป็นลางร้ายใดหรือไม่ คงไม่มีใครยินดีกับบ่อผุดนี้ที่จะเกิดบ่อโคลนเหมือนแหล่งอาบและท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอนแน่นอน

นอกจากโคลนหรือลาวาผุดออกมาแล้ว ชาวบ้านแถบนั้นยังกังวลกับความไม่มั่นคงของอ่างเก็บน้ำแม่สรวยด้วย เพราะนักธรณีวิทยาคำนวณ ค่า PGA ได้ 0.25g แปลว่าแผ่นดินไหวแรงกว่าที่อ่างถูกออกแบบ เข้าใจว่าไม่เกิน 0.15g กรมชลประทานน่าจะเร่งตรวจสอบ และถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็ควรเตรียมอพยพชาวบ้านไว้ก่อน ไม่ใช่ยืนยันกระต่ายขาเดียวแบบนักการเมือง พอเกิดภัยพิบัติจริงขึ้นก็เอาไม่อยู่…

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยภัยพิบัติและแผ่นดินไหว คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมกับ ผศ.ดร.นัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิจัยภัยวิบัติทางธรรมชาติกับคณะ แถลงข่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหว ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีสาเหตุสำคัญมาจากมวลหินภายในโลกซึ่งอยู่ภายใต้ความเค้น (sttess) แตกออกเป็นแนวยาว และมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นตามแนวแตก จนกลายเป็นโครงสร้างธรณีวิทยาเรียกว่า รอยเลื่อน (fault)

รอยเลื่อนที่สำคัญและอาจเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยมีมากในภาคเหนือตอนบน ที่เกิดแผ่นดินไหวที่ อ.พานน่ามาจากรอยเลื่อนพะเยา เชื่อมตัดกับรอยเลื่อนแม่ลาว สาเหตุอื่นฯทำให้เกิดแผ่นดินไหวอาจมาจากภูเขาไฟระเบิด หรืออุกกาบาตตกกระแทกผิวโลก หรือการกระทำของมนุษย์อาจกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวได้ เช่น ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ หรือการเก็บกักน้ำเหนือเขื่อน แต่ที่เกิดจากมนุษย์ความรุนแรงจะน้อยและแคบกว่าที่เกิดจากธรรมชาติ

อาจารย์ท่านถือว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงมากที่สุดในรอบ 100 ปี ที่เกิดในประเทศไทย เมื่อหลายร้อยปีหรือพันปีคงเกิดความแรงมากกว่า  หลักฐานจากองค์พระธาตุเจดีย์หัก ความแรงเมื่อเกิดบริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหว ขนาด 5 ริกเตอร์ให้พลังงาน 1,000,000 เท่าเทียบกับระเบิดปรมาณูที่ถล่มเมืองฮิโรชิมา ในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีอำนาจทำลายล้างเท่ากับระเบิด TNT 20,000 ตันเลยทีเดียว

สำหรับบ่อน้ำผุดลาวาโคลนออกมานั้น รศ.ชูโชค อายุพงศ์ บอกว่า หลังเกิดแผ่นดินไหวมักจะมีโคลนไหลออกมาเช่นนี้ และเกิดโพรงใต้พิภพขึ้น ถ้าไหลออกมากอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวลงได้ อันนี้น่ากลัวครับ.