หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

โพสต์เรื่องเท็จ

Author by 22/03/16No Comments »

   เคาะสนิม180             เขียนไปวันวาน เรื่องคนชอบสร้างข่าวเท็จข่าวลวง มองคนอื่นเป็นเหยื่อ ทำให้เชื่อ “หูตู๊บ” จนโงหัวไม่ขึ้นมาแล้วก็ดันทุรังจะทำกันต่อไป วานนี้มีข่าวผู้บริหาร Face Book ออกมาเตือนข้อห้าม 5 ประการ หากพบมีการโพสต์เรื่องเท็จ เรื่องลามกจกเปรต และการยุยงในสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ จะถูกบล็อกทันที

เรื่องโพสต์ และแชร์ข้อความอันเป็นเท็จ และหลงเชื่อกันหลังสุด เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ เมื่อมีข่าวว่าขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ระบุไม่มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกยึดใบอนุญาตขับรถต้องสอบใหม่ ตามที่มีการแชร์ และโพสต์ข้อความทางสังคมออนไลน์ พร้อมขอให้ยุติการแชร์ข้อความอันเป็นเท็จ…

เรื่องนี้ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่ากรณีที่มีการแชร์ และโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ผู้ที่ถูกยึดใบอนุญาตขับรถจะไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถคืน ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งตามกฎหมาย ได้กำหนดให้ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถจะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถฉบับใหม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ จะต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตมาก่อน คือ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ เข้ารับอบรมกฎหมายจราจร และการขับขี่ปลอดภัย 4 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 45 ข้อ ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐาน และอบรมการเสริมสร้างจิตสำนึก-ปรับพฤติกรรมการขับรถเป็นกรณีพิเศษอีก 3 ชั่วโมง

ในชั้นแรกจะได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว แม้ว่าใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลตลอดชีพ ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลตลอดชีพอีก กรณีการถูกยึดใบอนุญาตขับรถโดยเจ้าพนักงาน เป็นคนละกรณีกับการถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยนายทะเบียน…

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือยุติการส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จ เพราะสร้างความสับสนให้กับประชาชน กรณีผู้ขับขี่ยานพาหนะถูกยึดใบอนุญาตขับรถโดยเจ้าพนักงาน เพราะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ใบอนุญาตขับรถที่ถูกยึดยังคงมีผลตามกฎหมาย ต้องติดต่อเจ้าพนักงานให้เรียบร้อยตามกำหนด เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตคืนโดยเร็ว แต่ถ้าไปอ้างว่าใบอนุญาตขับรถสูญหาย เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถฉบับใหม่กับกรมการขนส่งทางบก ถือว่าผิดกฎหมายฐานข้อหาแจ้งความเท็จครับ.