หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

โรงพยาบาลสวนดอก

Author by 25/05/14No Comments »

 เคาะสนิม180         ผ่านโรงพยาบาลสวนดอกหรือมหาราชนครเชียงใหม่ทีไรไม่กล้าขับรถเข้าไป เพราะไม่มีที่จอดแน่นอน เว้นแต่จะส่งผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วรีบออก หากจะไปเยี่ยมคนป่วยต้องไปจอดในซอยสิโรรสแล้วเดินย้อนกลับมาอีกไกลพอสมควร ทราบว่าโรงพยาบาลมีรถตู้/สองแถววนให้บริการ แต่ก็ไม่เคยใช้บริการ

ล่าสุดญาติผู้ใหญ่รอผ่าตัดอยู่ จะต้องไปเยี่ยมให้ได้พอดีเห็นข่าว รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.  แจ้งว่า ขณะนี้ “สวนดอก ปาร์ค”  เปิดให้บริการแล้ว  โดยให้บริการจอดรถยนต์สำหรับผู้มารับบริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และประชาชนทั่วไป  ระหว่างเวลา  06.00-20.00 น.  รองรับรถยนต์กว่า  900 คัน (ทางเข้าที่จอดรถอยู่ด้านถนนสุเทพเยื้องปั้มน้ำมัน)

อัตราค่าบริการ จอดรถยนต์ 30 นาทีแรกฟรี กรณีเกิน 30 นาที ถึง 10 ชั่วโมง  คิดค่าบริการ 20  บาท  จอดรถเกิน 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 100 บาท จอดเกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการจอดรถอีกวันละ 100 บาท เศษเกินของวัน คิดเป็น 1 วัน หากบัตรสูญหายหรือไม่รับบัตรจอดรถจะเสียค่าปรับ 100 บาท พร้อมทั้งเสียค่าบริการตามอัตราการจอดรถ..

ตามข่าวบอกว่า ขณะนี้ในพื้นที่ชั้นล่างของลานจอดรถ มีบริการ ธ.ไทยพาณิชย์, Tops supermarket ไปรษณีย์ไทย Salad Terrace, Caf?  Amazon, Black Canyon, QQ Caf?, Ice ในสวน เป็นต้น เรียกว่าไปโรงพยาบาลสามารถช็อปปิ้งหรือจ่ายตลาดไม่ต้องแวะไหนกลับบ้านได้เลย

          แต่ข่าววันถัดมา คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนสร้างอาคาร 2 หลัง หลังแรก เป็นอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด อยู่หน้าอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน สูง 15 ชั้น กับศูนย์บริการสุขภาพ และบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถสุง 9 ชั้นด้านหลังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

รศ.นพ.อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี บอกว่า เนื่องจากปัจจุบันอาคารที่มีอยู่เดิมมีสภาพเก่า ทั้งหอผู้ป่วย ห้องตรวจก็ไม่เพียงพอต่อการมารับบริการของผู้ป่วย เพื่อให้มีสถานที่รองรับห้องผ่าตัดใหม่ หอผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยต่าง ๆ ให้เพียงพอ การที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างตามกระบวนการ ซึ่งก่อนหน้าได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการก่อสร้าง นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ มช. ยังเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไปอีกด้วย

มีลานจอดรถใหม่ คงใช้การได้ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นความแออัดคงตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ.