หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

โรฮินจา (จบ)

Author by 21/05/15No Comments »

      โรฮิงญา    เขียนจั่วหัวไว้ โรฮินจา (จบ) ไม่ได้หมายความว่า เรื่องทั้งหมดกำลังจะจบหรือยุติลงก็หาได้ไม่ เป็นเพียงประเด็นที่นำมาเคาะสนิมเริ่มต้นไว้ก่อน ถ้ามีโอกาสก็ต้องว่ากันต่อ เพราะเป็นปัญหาที่นานาประเทศพยายามผลักดันให้ประเทศไทยและคนไทย ต้องมารับผิดชอบกับเรื่องไม่ได้กระทำ

เปรียบไปเหมือนโยนทั้งขี้ทั้งบาปให้คนไทย ในขณะที่ต้นตอปัญหาผู้อพยพดังกล่าว ไม่ได้มีการแก้ไข เยียวยาช่วยเหลือจากทั้งอเมริกา อังกฤษ ตลอดถึงยุโรป และชาติอื่นๆ ที่มักยกย่องตนเองว่าเป็นผู้เจริญด้วยหลักมนุษยธรรมเหลือล้น จึงจะให้ยุติปัญหาทั้งหลายด้วยการตั้งที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย ซึ่งที่นี่ก็มีปัญหาร้อยแปด โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่สงบ อันเนื่องมาจากมีผู้คิดผิดๆ อ้างอุดมการณ์ศาสนามาเข่นฆ่าและจะแยกประเทศนี้ออกไป

ผู้ใช้เฟสบุ้คนาม Noppadol prompasit  บอกโรฮิงญา (โรฮินจา) ถือเป็นประเด็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้สึก และคิดเห็นเหมือนกัน คือสงสาร แต่ก็หวงแหนแผ่นดิน และหงุดหงิดอเมริกา…เช่นเดียวกับ “พ่อมด วงศ์เกษม” เขียนว่า  ดูมาหลายข่าวกับพวกโรฮิงยา ปัญหาระดับอาเซียนที่ไทย มาเลย์ อินโด กำลังหัวปั่น พวกประเทศเห่อสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย ที่มาบอกว่าให้ช่วยรับช่วยเหลือ ต้องปฏิบัติโน่นนี่ พวกนี้ก็ไม่เอาไปเลี้ยง…

ดีแต่มาพูดมาก แต่พวกเขาไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลย  ปัญหาที่มีมันก็หนักพอตัวแล้ว ต้องมารับปัญหาพวกนี้อีกไปบังคลาเทศ เขาก็ไม่เอา ไปสร้างปัญหาออกลูกออกหลาน งานการไม่ทำ งอมืองอเท้า สุดท้าย เขาไม่รับ มาเลย์เซีย ชาติที่นับถือศาสนาเดียวกันเคยรับ แต่สุดท้ายก็ไปสร้างปัญหา ขอทาน ขโมยเด็ก ไปทำผังเมืองเขามั่ว นึกจะสร้างกระต๊อบตรงไหนก็สร้าง สุดท้าย เละหัวปั่นกันไป

พ่อมด วงศ์เกษม บรรเลงต่อไปว่า ไปอินโดเขาก็ไม่เอาเผ่าพันธุ์เอาแต่ได้ ได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอากิโลเมตร ดีแต่เอากันแล้วออกลูกออกหลาน พวกที่โลกสวยดีแต่พูดเอาไปเลี้ยงสักคนสองคนไหม ไทยทำถูกแล้วเจอเรือมาเอาข้าวให้เอาน้ำให้ แล้วลากไปกลางทะเล จะไปไหนก็ไปไทยไม่รับ รับเข้ามา 1 ก็จะตามมา 10 แล้วมาสร้างปัญหา หลายประเทศยังส่ายหน้า ยิ่งนักวิชาการบางคนของโรฮิงยาที่บอกว่าโรฮิงยา อยู่ที่ยะไข่มาตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลก พออพยพเข้ามาไทยมากๆ นานไป จะมาบอกว่าอยู่ไทยมาตั้งแต่สร้างจักวาล  ฯลฯ

นี่แหละปัญหาโรฮินจาหรือจะเรียกโรอิงยาอะไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่คาดไม่ถึงกันคือ มีทุนสนับสนุนจากโลกภายนอกให้โรฮินจามาอยู่ตามรอยตะเข็บไทย-มาเลเซีย ถ้ายึด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก็ไล่คนไทยพุทธออกแล้วเอาพวกนี้เข้าไปตั้งประเทศใหม่กันเลย พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงต้องตัดไฟแต่ต้นลมครับ.