หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ได้พักผ่อนบ้าง

Author by 10/12/14No Comments »

      เคาะสนิม180      พระมหาสง่า ธีรสํวโร หรือพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ผอ.สำนักวิชาการ มจร.เชียงใหม่ ศิษย์เอกของพระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต หรือครูบาปัญญาวชิระ เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง โพสต์ในเฟสบุ้คส่วนตัวว่า ขณะนี้ครูบาปัญญาฯ อยู่ระหว่างพักฟื้นจากการอาพาธ เริ่มดีวันดีคืนขึ้นแล้ว คณะศิษย์จึงพาไปพักผ่อนที่โอโซนสูง .ปากช่องในระหว่างนี้ พร้อมกับเขียนข้อความเตือนใจ น่าสนใจดังนี้ครับ

สัจธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ)ว่าไว้ “พักผ่อนเสียบ้าง เพราะว่า ถึงเราจะทำไปมากมายสักเท่าใด ก็เท่านั้นแหละ เมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆ ก็เอาอะไรไปไม่ได้ แม้แต่สักชิ้นเดียว เราต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เท่านั้น จึงควรมีการพักผ่อน”

หลักพิจารณา 5 ประการ: “อภิณณหปัจจเวกขณะ” เรามีความแก่เป็นธรรมดา…หนีความแก่ไปไม่พ้น เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา…หนีความเจ็บไปไม่พ้น เรามีความตายเป็นธรรมดา…หนีความตายไปไม่พ้น เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ที่ชอบใจ เป็นธรรมดา…เราหนีจากกฎเกณฑ์ข้อนี้ไปไม่พ้น เราทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว…เราจะหนีจากผลที่เราได้ทำไว้ไม่ได้เด็ดขาด

“การทำตามคำสอนของตถาคต ก็คือ ไม่โกรธในการประทุษร้ายของโจรคนนั้น แม้เขาจะเลื่อยขาเราก็ยังไม่โกรธ เรามีความควบคุมจิตใจได้ เราอดได้ เราทนได้ เรายิ้มรับกับเหตุการณ์ได้ นั่นแหละชื่อว่าได้ ปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า” “เธออย่าไปยินดี ยินร้าย กับคำพูดของคนใดๆ เขาพูดชมเราก็อย่ายินดี พูดติเราก็อย่ายินร้าย”  ”พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ดีนา บอกว่า ใครมาด่าใครคนหนึ่ง แล้วใครคนนั้นโกรธ ด่าตอบอีกคน คนที่ด่าทีหลังเลวกว่าคนแรก ”

“อุดมการณ์ของชีวิตไว้ว่า เราเกิดมาเพื่อความดี เราอยู่เพื่อความดี เราจะคิดแต่เรื่องดี จะพูดแต่เรื่องดี จะทำแต่เรื่องดี เราจะไม่คิดเรื่องชั่ว เรื่องร้าย เพราะสิ่งนั้นมันจะทำให้เรามีราคาน้อยลงไป จนกระทั่งหมดราคาการเกิดมาแล้วทำให้ตนหมดราคานั่นเขาเรียกว่า เสียชาติที่ได้เกิดมา ไม่ได้เรื่องอะไร”

“ความจริงแท้นั้นไม่มี พระพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่มี ส่วนลึกเรื่องไม่มี คือ ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีอะไร ทั้งนั้น (ต้องคิดอย่างละเอียด)”

“ไปเก็บเอามานั่งกลุ้มใจเล่นๆ เรื่องเก่า 7 วันแล้ว 3 เดือนแล้ว 3 ปีแล้ว เอามานั่งคิดให้กลุ้มใจเล่น เหมือนไม่มีงานทำ เป็นคนว่างงาน เลยหาเรื่องให้กลุ้มใจเล่น มันเรื่องอะไร?”

การเข้าถึงแก่นแท้ของพระรัตนตรัย : การทำอะไรที่เป็นวัตถุนั้น ทำแต่น้อยพอสมควร แต่ว่าการทำตนให้เข้าถึงเนื้อแท้ขององค์พระพุทธเจ้า นั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเราอย่าไปยึดถืออะไร แต่ให้เรารู้ว่าเรามีกายมีใจ ใจเรานี้จะต้องปฏิบัติเรื่อยๆ จนถึงจุดหมายปลายทาง คือความพ้นทุกข์“…สาธุครับ.