หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

อนุบาลเชียงใหม่

Author by 7/01/15No Comments »

      maxresdefault      น้อง นักข่าวรุ่นหนุ่มที่กำลังเป็นพ่อแม่มือใหม่ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งาน English Program Family Party ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2558 เลยถือโอกาสเคาะสนิมให้ด้วยความยินดี เพราะรุ่นผมลูกโตๆ กันหมดแล้ว ดีใจที่อนุบาลเชียงใหม่เปิดใจกว้างให้ลูก ๆนักข่าวรุ่นใหม่เข้าเรียนมากพอสมควร

โครงการห้องเรียนสองภาษา (EP) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  จะมีจัดงาน English Program Family Party ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันดังกล่าวที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ระหว่างเวลา 13.00 น.-19.00 น. (หลังจากพ่อแม่พาละอ่อนไปฉลองวันเด็กภาคเช้าแล้ว)

อาจารย์ไพบูลย์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและครูอนุบาลเชียงใหม่ พูดถึง English Program ในงานนี้น่าสนใจว่า เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียน ผ่านกิจกรรมการแสดง และเป็นการพบปะสังสรรค์ประจำปี อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ให้ผู้ปกครอง นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียนทุกคน

นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ต่อสาธารณชนทั่วไปให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนารูปแบบในการจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อเยาวชนของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สากลให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นภาคีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับต่างประเทศด้วย

เหตุนี้ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ ครู และผู้ปกครองจึงผนึกกำลังกันจัดกิจกรรม English Program ขึ้น โดยนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา (EP) ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6 จะมีโอกาสแสดงกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร กันทุกคน ส่วนนักเรียนชั้น ป.5 จะมีกิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมน้องส่งพี่ชั้น ป.6 ด้วย

            งานนี้น้อง นักข่าวผู้ปกครองนักเรียนดีใจที่ลูก ได้รับการผลักดันให้สื่อภาษาต่างประเทศ บ้างก็คล่องปรื๋อแล้ว จึงฝากเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมงาน รวมทั้งศิษย์เก่าทุกรุ่น และท่านที่สนใจโครงการห้องเรียนสองภาษา (EP)  ร่วมงานได้ตามวันเวลาข้างต้น โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน บัตรละ 300 บาท  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการห้องเรียนสองภาษา (EP) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ครับ.

 

- บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ -