หน้าหลัก » บทความ IT

คนเชียงใหม่ใช้เฟสบุ้ค 8 แสน แนะใช้สื่อออนไลน์สร้างสรรค์

Author by 24/04/15No Comments »

facebook      นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีการสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)อย่างสร้างสรรค์ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ โดยมีนายพรชัย รุจิประภา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และ น.ส.มาลี วงศาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลจะดำเนินการโดยไม่ลืมที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการพัฒนาทุนทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะจัดในภาคอื่นๆจนครบ เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคได้รับรู้เข้าใจเตรียมปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอล ตลอดจนตระหนักถึงคุณประโยชน์ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์และรู้เท่าทันสื่อต่างๆ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคเหนือมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีเป็นมาก ที่จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้เฟสบุ้คถึง 860,000 คน รองจากกรุงเทพฯ 1,540,000 คน ประเทศไทยใช้เฟสบุ้ค เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 9 ของโลก ส่วนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆมีจำนวนไม่มากนัก ทั้งหมดนี้จะต้องให้ความรู้เพื่อใช้อย่างไรให้มีประโยชน์สูงสุดต่อไป.