หน้าหลัก » บทความ IT

ประเทศไทยจงเจริญ อีกครั้งหนึ่ง

Author by 19/12/12No Comments »

ประเทศไทยจงเจริญ  อีกครั้งหนึ่ง

            ในขณะที่โลกกำลังโศกเศร้ากับการสังหารหมู่เด็กเรียนประถมอายุระหว่าง 6 ถึง 10 ขวบของโรงเรียน Sandy Hook Primary School ใน California, USA. อยู่และระลึกถึงการเสียสละชีวิตของครูสาว Victoria Soto ในการปกป้องช่วยชีวิตลูกศิษย์ของตน  แต่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ก็เกิดประเด็นร้อนทางด้านการสื่อสารยังฝั่ง Dubai ซึ่งมีการจัดประชุมโลกการสื่อสารโทรคมนาคมนานาชาติขึ้นมากว่าสองสัปดาห์ เพื่อให้มีการลงนามในสนธิสัญญาสหประชาชาติ ซึ่งจะทำให้มีการออกข้อบังคับระหว่างประเทศเรื่อง Internet ต่อไป   และในงานนี้ทางสหรัฐอเมริกาประท้วงด้วยการเดินออกจากที่ประชุมและไม่มีการลงนามใดๆในสนธิสัญญาพร้อม ๆ กันอีกกว่า 80 ประเทศไม่เห็นด้วยกับสนธิสัญญาดังกล่าว

ในการประชุมครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นตรงประเด็นที่จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ปัจจุบันเกิดมี Spam ขึ้นมาเป็นจำนวนมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ทั้งหมด ซึ่งสร้างความรำคาญและทำให้จราจรของ Internet คลาคล่ำเต็มไปด้วยข้อมูลขยะบนเส้นทาง ก่อให้เกิดการรบกวนความเร็วและทำให้ประสิทธิภาพของ Internet ลดลง นานาชาติจะร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร โดยที่ ITU หรือ สหภาพการสื่อสารโทรคมนาคมสากล อันเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมดังกล่าวเข้าไป

แต่ในการประชุมดังกล่าว มี Bloc อยู่2 Bloc ใหญ่เกิดขึ้น นั่นคือ Bloc แรกนำโดย อิหร่าน รัสเซีย จีน และอีก Bloc หนึ่งนำโดย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ แคนาดา โดย Bloc แรก อ้างสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค เพื่อการกำหนดและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Internet ได้ เป็นผู้กำหนดชื่อ URL หรือชื่อทาง Internet ได้เองในแต่ละประเทศ รวมทั้งการตรวจสอบพิจารณาเนื้อหาภายใน Internet ได้

การเสนอจาก Bloc ดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตกมองเห็นว่า มีการบิดประเด็นจากความพยายามควบคุมปริมาณ Spam มาเป็นความพยายามลดทอนสิทธิเสรีภาพทางการสื่อสารและเพื่อเป็นการรวบอำนาจเผด็จการการสื่อสารของรัฐบาลทรงอำนาจเสียมากกว่า ความพยายามเปลี่ยนเทคโนโลยี ARPANET ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของ Internet ที่มีความยืดหยุ่นสูงและส่งข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็ว ไปเป็นเทคโนโลยีอื่นจะทำให้มีการควบคุม Internet ได้ง่ายขึ้น และนอกจากนี้วิธีการ Censorship เนื้อหาก็เป็นการขัดหลักการเสรีภาพทางการสื่อสารซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไป

ขณะนี้แม้ว่าสนธิสัญญาดังกล่าวจะล้มไป แต่ถึงกระนั้นความพยายามของผู้ปกครองที่ทรงอำนาจหลายประเทศคาดว่าจะมีความพยายามสร้างกระแสยกใหม่ถัดไปในความพยายามควบคุมอำนาจการสื่อสารเอาไว้ให้เบ็ดเสร็จอยู่ในมือ  และในโลกความเป็นจริง การต่อสู้เพื่อเสรีภาพก็ยังคงมีอยู่เสมอตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และในการสื่อสาร

ไม่ต้องไปไหนไกล ดูประเทศไทยเป็นตัวอย่าง

มีความพยายามทั้ง Censor และ Block เว็บทั้งหลายตลอดมา หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยก็ขัดขากันจนกระทั่งเราล้าสมัย ตกยุคไปจากประเทศอื่น ๆ รั้งท้ายที่สุดใน ASEAN เรียบร้อยไปแล้ว

ขอประเทศไทยจงเจริญ อีกครั้งหนึ่ง.

อาจารย์วิทูร  สินศิริเชวง

คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่