หน้าหลัก » บทความ IT

รู้ทันสื่อเว็บไซต์ เรื่อง Website User Interaction (ตอนแรก)

Author by 2/08/12No Comments »

สำหรับสื่อประเภทเว็บไซต์แล้ว  การมีส่วนรวม การมีปฏิสัมพันธ์ หรือการตอบโต้ของผู้ใช้ที่มีต่อตัวเว็บไซต์นั้น โดยทั่วไปเรามักจะมองว่า เป็นการให้ข้อมูล การกรอกแบบฟอร์ม การสมัครสมาชิก หรือการให้ความเห็นลงไปในเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บ  แต่จริง ๆ แล้ว มันสามารถแบ่งออกตามความยากง่าย ได้หลายระดับ ดังนี้

การเข้าชมหน้าเว็บต่าง ๆ

พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ในหน้าต่าง ๆ นั้นเป็นการโต้ตอบจากผู้ใช้ขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้กระทำโดยไม่รู้ตัว แต่กระทำอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้ดูแลเว็บส่วนใหญ่มักจะลืมหรือไม่เห็นความสำคัญในส่วนนี้ไป ทั้งที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเว็บเลยก็ว่าได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผู้พัฒนาสามารถหาดูได้จากระบบสถิติของเว็บ อย่างเช่นบริการของ Google Analytics หรือหากไม่ได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ โฮสติ้งที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะมีระบบสถิติที่ฝังมาอยู่แล้ว และทำงานทันทีหลังจากเปิดใช้บริการ อย่างเช่น AwStat หรือ WebAlizer ซึ่งทำให้เราสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างครบ ถ้วน รอบด้าน และนำไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ หรือ การตอบโต้ของผู้ใช้ในระดับถัด ๆ ไป

การแสดงความสนใจ หรือ ชอบ (Like)

นับเป็นการโต้ตอบแบบใหม่ที่มีในช่วงหลัง  โดย Facebook เป็นคนทำให้พฤติกรรมนี้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง โดยปกติแล้วเราจะพบในเว็บไซต์ของ Facebook เอง แต่ทาง Facebook ได้กระจายฟีเจอร์ให้สามารถถูกใช้ในเว็บต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยการแสดงสนใจ หรือ กด Like นั้นทำได้ 2 ระดับใหญ่ ๆ คือ ระดับเว็บไซต์ และระดับแต่ละหน้าในเว็บไซต์ ประโยชน์ที่ได้จากการโต้ตอบระดับนี้คือ ผู้พัฒนาจะได้รีบ Feedback ที่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนจากผู้ใช้จริง ๆ แต่จำนวนข้อมูลอาจจะไม่มากเท่าข้อมูลจากสถิติ หากใช้ข้อมูล 2 อย่างนี้ประกอบกันก็จะทำให้เรารู้ทิศทางได้ชัดเจนมากขึ้น ว่าเราควรจะพัฒนาเว็บไปในทิศทางไหน และส่วนไหนที่พร้อมจะพัฒนาให้เกิดการตอบโต้จากผู้ใช้ในระดับ     ต่อไป

การบอกต่อ หรือ แชร์ (Share)

เป็นการโต้ตอบที่ยากขึ้นมาอีกระดับ เนื่องจากมีขั้นตอนในการโต้ตอบที่มากขึ้น แต่สิ่งที่ผู้พัฒนาจะได้ก็มากขึ้นตามไปด้วย นั่นคือการกระจายข้อมูลหรือการโฆษณานั่นเอง หากเราสามารถสร้างการตอบโต้ การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ในระดับก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีแล้ว การบอกต่อ หรือ แชร์ ก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลย แต่ในทางกลับกัน การสร้างเนื้อหาในเว็บเพื่อกระตุ้นให้เกิดการโต้ตอบใน 2 ระดับนี้ อาจจะมีบริบทที่ต่างกันบ้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นในขั้นตอนการสร้างเนื้อหา เราต้องกำหนดคำนึงถึงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้ใช้ทำอยู่ตลอด เวลา เป็นการทำให้ทิศทางของเนื้อหาเป็นไปในแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้ใช้เกิดการตอบ โต้ หรือมีส่วนร่วม ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าไม่กระตุ้นมากจนเกินไป ไม่งั้นอาจจะให้ผลตรงกันข้าม.

     วรรณสิทธิ์  ฉายแสงมงคล 

                                                                                                อาจารย์พิเศษคณะการสื่อสารมวลชน  มช.