หน้าหลัก » บทความ IT

เว็บไซต์แนะนำท่องเที่ยวดังยกย่อง วัดโลกโมฬี-มีผู้โหวตยอดเยี่ยมปีนี้

Author by 14/07/14No Comments »

Untitled-1         พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ (ดร.) ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี ถ.มณีนพรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) อันเป็นเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก ได้มอบประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2014 (2557) ให้แก่วัดโลกโมฬี เมื่อต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา จากการให้คะแนนของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่มีโอกาสได้เข้าเที่ยวชมวัดโลกโมฬี โดยให้คะแนนผ่านทางเว็บไซต์ tripadvisor.com  โดยมีหนังสือแจ้งจาก มร.มาร์ค ชาร์รอน ประธาน TripAdvisor for Business ว่า ขอแสดงความยินดีกับวัดโลกโมฬีที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งหมายความว่า สถานที่แห่งนี้ได้รับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่โดดเด่นจากนักท่องเที่ยวบน TripAdvisor รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้จากคุณภาพของรีวิว และความคิดเห็นที่ได้รับในช่วงปีที่ผ่านมา หวังว่าวัดจะแสดงประกาศนียบัตรนี้กับผู้มาเยือนด้วยความภูมิใจ กับขอสนับสนุนให้ประชาสัมพันธ์รางวัลที่ได้รับกับสื่อต่างๆ ด้วย

วัดโลกโมฬีสร้างใน พ.ศ. 2070 โดยพญาเมืองเกษเกล้า ต่อมาเมื่อพญาเกศเกล้าถูกลอบปลงพระชนม์ในปี 2088 เหล่าข้าราชการ ขุนนาง ได้เชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุไว้ที่วัดโลกโมฬี และทูลเชิญพระนางจิรประภามหาเทวี พระอัครมเหสี ขึ้นครองราชสมบัติ ขณะนั้นล้านนากำลังอ่อนแอ สมเด็จพระไชยราชาธิราช กษัตริย์อยุธยา จึงยกทัพมาตีล้านนา แต่ด้วยพระนางจิรประภาได้ถวายเครื่องบรรณาการไปถวายขอเป็นมิตร พร้อมทูลเชิญสมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จมาทำบุญที่กู่พญาเมืองเกศเกล้าวัดโลกโมฬีแทน จากนั้นพม่าเข้ามายึดครอง 200 กว่าปี ก็ยังมีพระสงฆ์จำพรรษา แต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดโลกโมฬีกลายเป็นวัดร้าง พ.ศ.2502 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ

พ.ศ.2544 พระเทพวรสิทธาจารย์ (เมื่อครั้งเป็นพระญาณสมโภช) รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ได้เข้ามารับช่วงต่อจากสำนักงานปศุสัตว์ที่เข้าใช้พื้นที่ เพื่อฟื้นฟูบูรณะกลับเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 กรมการศาสนาได้ยกฐานะวัดโลกโมฬีจากวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา และแต่งตั้งให้พระเดชพระคุณรักษาการแทนเจ้าอาวาส ปัจจุบันพระเทพวรสิทธาจารย์ เป็นประธานอุปถัมภ์ โดยมอบให้พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ (ดร.พระดวงคำ อภิวัฑฒโน) เป็นประธานสงฆ์ดูแลวัด โดยเน้นให้ความเป็นระเบียบ สวยงาม มีห้องน้ำสะอาดเปิดให้พุทธบริษัทและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมวัดทุกวัน.