หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กกล.ผาเมืองคาดยาเสพติด จะทะลักข้ามชายแดนเพิ่ม

Author by 21/01/15No Comments »

thainews180          ปัญหายาเสพติดของภาคเหนือในปี 2558 เป็นที่คาดการณ์ว่าจะยังรุนแรงเช่นปีที่ ผ่านมาอีก เนื่องจากจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ยังเป็นต้นทางหรือทางผ่านของสิ่งผิดกฎหมายข้ามชายแดนเข้ามา นับเป็นเรื่องน่าวิตกหากยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการไม่เร่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งกว่าเดิม ทั้งนี้ฟังจาก พ.อ.กษิดิศ หลักกลด รองผู้บังคับการกองกำลังผาเมือง แถลงผลการดำเนินงานในช่วงระยะ 3 เดือนสุดท้ายของปี 2557 ที่ผ่านมาว่ากองกำลังผาเมือง รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด ตั้งแต่เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก มีพื้นที่รับผิดชอบ 24 อำเภอชายแดน

ในช่วงที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองได้ทำการซุ่มโจมตีและปะทะกับขบวนค้ายาเสพติด 46 ครั้ง ปิดล้อมตรวจค้น 78 พื้นที่ ตรวจค้นพื้นที่ล่อแหลมต่อการลุกล้ำอธิปไตย 11 พื้นที่ จัดประชุมร่วมไทย-เมียนม่าร์ 1 ครั้ง และพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ 3 ครั้ง มีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการ 24 ฐาน โดยในปี 2557 ทั้งปี จับกุมขบวนการค้ายาเสพติด 119 ครั้ง ได้ผู้ต้องหา 181 คน ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 3 ล้านเม็ด  นอกจากนั้นยังมีโครงการหมู่บ้านคู่ขนานเข้มแข็งตามแนวชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านรวม 24 คู่หมู่บ้านในเมียนม่าร์ 13 หมู่บ้านและลาว 11 หมู่บ้าน และจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 150 หมู่บ้าน อีกด้านยังปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และภารกิจสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองด้วย

สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในปี 2558 รองผู้บังคับการกองกำลังผาเมืองกล่าวว่า ยาเสพติดได้เบาบางลงตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่จนถึงต้นเดือนมกราคมนี้ เนื่องจากทางทหารได้เปิดยุทธการขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ในการสกัดกั้น ซุ่มโจมตี ปิดล้อม ตรวจค้นอย่างเข้มข้น แต่คาดว่าช่วงหลังปีใหม่ไปแล้ว ยาเสพติดจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคเหนือเป็นเส้นทางหลัก และมีแหล่งผลิตหลัก 12 แห่ง อยู่ตรงข้ามชายแดนไทยด้านทิศเหนือ 4 แห่ง ทั้งตรงข้าม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และตรงข้าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยกลุ่มผลิตยังเป็นกลุ่มว้า และมูเซอ ส่วนกลุ่มที่รับจ้างคือกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง และมูเซอ โดยเฉพาะกลุ่มม้งที่มีเครือข่ายครอบคลุมหลายจังหวัด กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดน่าจะเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบว่าช่วงที่ผ่านมามีการลักลอบขนเข้ากว่าล้านเม็ด อย่างไรก็ตาม เส้นทางภาคเหนือก็ยังเป็นเส้นทางหลัก เพราะใกล้แหล่งผลิตมากที่สุด ดังนั้นการสกัดกั้นปราบปรามจึงต้องทำงานหนักกันต่อไป.