หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กรมขนส่งทางบกแนะ ซื้อขายโอนรถที่ถูกต้อง

Author by 13/10/14No Comments »

กรมการขนส่งทางบก    การซื้อขายรถจักรยานยนต์ และรถยนต์มือสองโดยทั่วไปมักจะลงชื่อเป็นการโอนลอย ซึ่งถือว่าสะดวกทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา มักเกิดปัญหาขึ้นเมื่อผู้รับโอนนำไปจดทะเบียน และตรวจสภาพรถกลายเป็นรถผิดกฎหมายหรือปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาเอง ล่าสุด นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ออกมาเตือนถึงกรณีรถยนต์ฝาแฝด ที่มีทะเบียนซ้ำซ้อนกันว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพได้นำรถที่โจรกรรมมาหลอกขายกับประชาชน  โดยปลอมแปลงใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือปลอมแปลงเอกสารทางราชการ และรถที่นำไปสวมทะเบียนอาจมีการแก้ไขเลขตัวรถร่วมด้วย  ซึ่งมักเกิดขึ้นกับการซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอย  คือไม่นำรถไปดำเนินการจดทะเบียนและตรวจสภาพรถด้วยตนเองตามขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบก

ปัญหาเกิดจากการมอบความไว้วางใจให้ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงเกิดช่องว่างในการปลอมแปลงเอกสาร เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยและถูกต้องของตัวรถ  ผู้ซื้อควรตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการโอนทะเบียนรถด้วยตนเอง  ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถ ตามรายการที่กำหนดทุกคัน  เพื่อป้องกันไม่ให้รถผิดกฎหมายดำเนินการทางทะเบียนได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การดำเนินการทางทะเบียนรถทั่วประเทศ  รถหนึ่งคันจะปรากฏหมายเลขทะเบียนรถเพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้น ตามข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติไม่สามารถจดทะเบียนรถซ้ำซ้อนได้เลย  เพราะระบบฐานข้อมูลได้มีการจัดทำระบบป้องกันการจดทะเบียนรถซ้ำซ้อนไว้แล้ว ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจพบจะระงับทะเบียนรถคันที่ไม่ถูกต้องทันที และผู้กระทำความผิดดังกล่าวต้องรับโทษทางอาญา ฐานปลอมแปลงเอกสารราชการด้วย

คำแนะนำจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  คือ การเลือกซื้อรถมือสองควรซื้อจากบุคคลหรือเต็นท์รถมือสองที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งถาวร ให้สังเกตว่าราคารถมีความเหมาะสมตามจริงหรือไม่ และให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อรถที่มีราคาถูกมากกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป นอกจากนั้นควรมีผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญเรื่องรถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรถก่อนการตัดสินใจซื้อ  หรืออาจนำรถไปให้เจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกตรวจสอบความถูกต้องก่อนก็ได้  หากเป็นไปได้ให้ทำสัญญาซื้อขายไว้เป็นหลักฐาน และนำรถตรวจสภาพกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบใบคู่มือจดทะเบียนรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ และข้อมูลอื่นๆ  ของตัวรถ ซึ่งต้องตรงกับสภาพความเป็นจริง จึงจะมั่นใจว่าเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย.