หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กระทรวงศึกษาแจงผลคืบหน้าปฏิรูปการศึกษา

Author by 5/05/14No Comments »

เรื่องปฏิรูปการศึกษามีการพูดกันมานาน ตั้งแต่เด็กหลายรุ่นยังเรียนชั้นอนุบาล ปัจจุบันจบปริญญาตรี-โทไปแล้วจำนวนมาก ก็ยังไม่เห็นผลสักที และยิ่งนานวันไปก็มีการเปรียบเทียบการศึกษาของไทยล้าหลังเกือบสุดๆ ในบรรดา 10 ชาติอาเซียน ล่าสุดมีการนำเรื่องนี้มาเปิดเผยโดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาที่ท้าทาย” ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเมื่อไม่กี่วันนี้ว่า การปฏิรูปการศึกษามีความคืบหน้า เช่น การปฏิรูปหลักสูตรอยู่ในขั้นตอนส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อนรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย

ขณะที่การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ     ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการรับตรง นอกจากเป็นปัญหาเรื่องเวลาเรียนของนักเรียนแล้ว การออกข้อสอบเองมีปัญหาสำคัญ 2 เรื่อง คือ เด็กยากจนขาดโอกาส เพราะไม่มีเงินในการสอบตามสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลกระทบต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ส่วนการออกข้อสอบนอกหลักสูตรโดยไม่สนใจการศึกษาในระบบ ทำให้การปฏิรูปการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เห็นร่วมกันว่ารับ   ตรงได้ แต่อย่าแยกกันสอบ และควรทำในช่วงเด็กปิดเทอม

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า ควรส่งเสริมทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษามากขึ้น ที่ผ่านมามีการผ่อนคลายระเบียบต่าง ๆ มากขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาเนื้อหาสาระมาตรฐานที่ดี และช่วยกันคิดว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนคลังความรู้จะดำเนินการอย่างไรให้ต่อเนื่อง ส่วนเรื่องภาษา อยากให้เอกชนเข้าร่วมปฏิรูป ทั้งนี้ ผลสำรวจการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ป.3 และ ป.6 สังกัด สพฐ.ทั่วประเทศกว่า 8 แสนคน พบว่า ป.3 อ่านไม่ได้ 27,000 คน อ่านได้ควรปรับปรุง 23,700 ส่วน ป.6 อ่านไม่ได้ 7,880 คน และอ่านได้ควรปรับปรุง 6,750 คน ดังนั้น ควรผสมผสานเทคนิคการอ่านใหม่ ที่ต้องให้เด็กสะกดเป็น ไม่ใช่สอนการอ่านเป็นคำ ซึ่งจะต้องคิดว่าการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีเป็นอย่างไร นอกจากนั้น การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดใหญ่ปัจจุบันยังไม่มีวิชาสนทนา ดังนั้น จึงต้องเน้นเรื่องการสนทนาเป็นหลักอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะมีผลทางปฏิบัติอย่างไรคงต้องรอดู.